понедельник, 14 декабря 2015 г.

Українська культура в першій половині XVII ст.

Завдання :
-- опрацювати параграф 14- 15 ( завдання на лва урока ) і матеріал 
    блога
-- виписати і вивчити :

-- фактори, що впливали на розвиток української культури першої половини 
    XVII ст. ( позитивні, негативні )
-- провідні теми та ідеї в цей період
-- скласти таблицю «Досягнення української культури в першій половині 
    XVII ст.
    1 колонка – галузь культури, 2 колонка – діяч, 3 колонка – 
    досягнення   
-- поняття – Густинський літопис, Київський літопис, Острозький 
    літописець та Львівський літопис, інтермедії, вертеп, думи, барокко,
    козацьке барокко, бастіон
-- імена – Петро Могила та його твори , Іова Кондзелевич -- твори, 
    М.Смотрицький -- твори
-- дати 1615 р., 1619 р., 1631 р., 1632 р.  
 -- пам’ятки культури згідно програми ЗНО, та скопіювати їх в 
    окрему  папку
-- усно на питання після параграфів
-- пдготуватися до самостійної ( карточки ) та контрольної роботи :
-- повторити записи, дати, імена , поняття до параграфів 8 – 13.

Культура першої половини XVII ст. відображала напружені соціально-політичні процеси в житті українського суспільства. Його зміст визначали боротьба за збереження православ’я, релігійно-просвітницька діяльність діячів церкви та культури, наявність у тогочасному суспільстві козацького стану, який вів боротьбу проти татарсько-турецької агресії і став на захист українського народу.
Головним образом в усній народній творчості, усіх жанрах літератури, видах мистецтва став козак — захисник рідної землі. Оскільки українські землі тоді перебували в складі Речі Посполитої, розвиток української культури відбувався в умовах спротиву й одночасно впливу польської культури .

Через Польщу в Україну поширювалися ідеї гуманізму та реформації.
В Україні стали відомими надбання європейців завдяки перекладацькій діяльності українських церковних діячів та вчених, значна частина яких здобула освіту в навчальних закладах Європи.

четверг, 10 декабря 2015 г.

Козацькі повстання 20-30 –х рр. ХVІІ ст..

Завдання :
-- опрацювати § 13  і матеріал  блога
-- виписати і вивчити :

-- причини повстань 20-30-х рр.. XVII ст..
-- характер повстань 
-- повстання під приводом М.Жмайла ( ім’я М.Жмайло, дата, учасники, 
   територія, результати, наслідки , Куруківська угода «випищики»)
-- скласти таблицю – «Повстання 20-30-х рр.. XVII ст..
   1 колонка – дата, 
   2 колонка – керівник, 
   3 колонка-- територія, учасники,      
   4 колонка – підсумки, наслідки

-- імена – М.Жмайло, Тарас Трясило, І.Сулема, Павло Бут, Я.Острян, Д.Гуня
-- « Ординація Війська Запорізького реєстрового»  
    ( дата, чому прийнята, зміст,  наслідки)
-- причини поразок селянсько-козацьких повстань 
-- наслідки повстань
-- значення козацьких повстань першої половини XVII ст.
-- вміти пояснювати – Тарасова ніч, «Золотий спокій»
-- усно на питання після  § 13, повторити матеріал § 8 -- 12


Після смерті П. Конашевича-Сагайдачного для Війська Запорозького настали складні часи. Його наступники — О. Голуб (1622-1623) і М. Дорошенко (1624—1625) поділяли принципи політики Сагайдачного — примирення. Однак порушення Польщею угоди з козаками викликало сильне невдоволення.
Тисячам учасників Хотинської битви виділили незначну платню, залишили їх без жодної перспективи заробітку. Козаки розійшлися по Україні, частина подалася на Запорожжя, частина — на Дон.
Почалася епоха козацьких повстань.

среда, 9 декабря 2015 г.

Українські землі під владою іноземних держав.

Після  занепаду  Галицько­ Волинської  держави  від середини ХIV ст. наші землі поступово потрапляють під владу сусідніх  держав —  Польщі  та  
Литви.  Галичина  разом  з  Холмщиною відійшла  до  Польщі,  а  першим  
надбанням  Литви  стала  Волинь. Упродовж одного- двох десятиліть до володінь Великого князівства Литовського було приєднано Київщину з Переяславщиною, Чернігово­ Сіверщину та Поділля.


вторник, 8 декабря 2015 г.

Доба героїчних походів. Гетьман П.Канашевич-Сагайдачний

Завдання :
-- опрацювати § 11,  виписати і вивчити :

-- доба героїчних походів ( поняття, час , причини, значення )
-- скласти таблицю – «Морські походи козаків»
   1 колонка -- дата
   2 колонка -- напрям
   3 колонка -- результат та значення
-- П.Канашевич-Сагайдачний – ім’я, діяльність
-- Хотинська війна ( дата, причини, наслідки і значення)
-- усно на питання після параграфу, повторити записи до § 8 -  10Наприкінці XVI — на початку XVII ст. українські землі постійно зазнавали грабіжницьких набігів з півдня. Річ Посполита була неспроможна захистити свої південні кордони, оскільки вела безупинні війни з Волощиною, Московією,Швецією. Тому український народ і, зокрема, козацтво мусили захищатися самі.
Від кінця XVI ст. козацтво, організаційно згуртоване в Запорозькій
Січі, стало не лише захищати українські землі, а й здійснювати
воєнні походи до Кримського ханства й причорноморських володінь Османської імперії. Упродовж перших двох десятиліть XVII ст. козаки здобули блискучі перемоги в боротьбі з Кримським ханством та султанською Туреччиною.Початком цих перемог став успішний морський похід запорожців навесні 1602 р. На 30-ти чайках і кількох трофейних галерах вони прийшли під Кілію й розгромили турецький флот.

понедельник, 7 декабря 2015 г.

Церковне життя в Україні в першій половині XVII ст.


Берестейська унія  1596 р. стала тією подією, яка на багато років визначила особливості церковного життя в Україні. Вона замислювалася з метою подолати кризу православної церкви, але насправді призвела до розколу українців. Поряд із двома — православною й католицькою — з’явилася третя — уніатська (греко-католицька) церква.
Берестейську унію не підтримала більшість українців, і вона не призвела до справжньої унії двох церков, а спроби Риму та Польщі використати її в своїх політичних цілях сприяли загостренню боротьби між православними і греко-католиками.


Завдання :
-- опрацювати  § 12 , виписати і вивчити

-- становище католицької церкви
-- становище греко-католицької церкви
-- становище православної церкви
-- імена – Іпатій Потій, Й.Рутський – їх діяльність стосовно укріплення 
    уніатської церкви
-- поняття – право ставропігії
-- дати – 1615 р.1620, 1632 р.
-- імена – Йов Борецький, Петро Могила
-- «Пункти для заспокоєння руського народу»
   ( що це, коли і при якому королі прийняті, зміст, наслідки )
-- реформи Петра Могили ( зміст, значення )

-- усно на питання, повторити матеріал до  § 8 – 11


пятница, 4 декабря 2015 г.

Культура Київської Русі.

Різноманітну діяльність людини, спрямовану на задоволення її релігійних почуттів, мистецьких уподобань, інтересів, називають духовним життям. 


Культура – це досягнення людей в духовному та матеріальному житті.

четверг, 3 декабря 2015 г.

Розвиток господарства в перш. полов. XVIІ ст..Зростання магнатського землеволодіння

Завдання:
-- прочитати § 9, виписати і вивчити :
-- шляхи зростання магнатського землеволодіння
-- поняття -- магнати, шляхта, латифундія, фільварок, магдебурзьке 
                    право, закріпачення селян
-- фільваркове господарство 
    ( причини переходу, наслідки )
-- найбільші міста в українських землях
-- види міст
-- всі поняття, пов’язані з управлінням міст
-- коли остаточне закріпачення, суть кріпацтва, види селян
-- усно на питання після § 9 , повторити  § 8

Після Люблінської унії 1569 р. в Україні почало швидко зростати феодальне землеволодіння за рахунок привласнення магнатами й шляхтичами земель Наддніпрянщини та Задніпрянщини. Розширення магнатського землеволодіння у першій половині XVII ст. відбувалося у східному та південно-східному напрямках - на Лівобережжі, Наддніпрянщині та Брацлавщині. В українському суспільства ХVІ ст. сформувались основні верстви суспільства. Це :
четверг, 26 ноября 2015 г.

Галицько-Волинська держава

Київ,  залишаючись  найбільшим  містом  руських  земель, наприкінці ХІІ ст. почав втрачати значення загальнодержавної столиці. Володарі окремих князівств прагнули, щоб їхні столиці не  поступалися  Києву.  
Ще до завоювання монголами Київська держава була поділена на окремі самостійні князівства-землі: Київську, Переяславську, Чернігово-Сіверську, Подільську, Волинську, Галицьку та інші.

Між князями постійно велася боротьба за Київ. Він переходив з одних рук до інших і діставався,як правило, найсильнішому князеві.

четверг, 19 ноября 2015 г.

Скрутні часи в Київській Русі. Міжусобиці

Ярослав Мудрий заповів своїм синам жити в злагоді і допомагати один одному, берегти свою державу та разом захищати її від ворогів: 
«Осе я  одходжу зі світу сього. А ви, сини, мої майте межи собою любов, бо ви єсте брати від одного отця та одної матері. І якщо будете ви в любові межи собою, то й Бог буде в вас, і покорить він вам противників під вас, і будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви в ненависті жити, у роздорах сварячись, то й самі погибнете, і землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали вони трудом великим. Тож слухайтесь брат брата, пробувайте мирно.»среда, 11 ноября 2015 г.

Київська Русь за часів правління Ярослава Мудрого

Син Володимира – Ярослав, князював у 1019-1054 pp. і прагнув зберегти велич успадкованої від батька держави. Biн повернув загарбані ворогами землі на заході. Південні ж кордони після блискучої перемоги над печенігами посунув далеко в степи. Недремно дбав про безпеку, будуючи на кордонах міцні захисні споруди.Доба правління князя Ярослава, названого пізніше Мудрим, стала періодом розквіту і найвищого піднесення Київської Русі. У державотворчій діяльності він став гідним продовжувачем свого батька, князя Володимира.

четверг, 5 ноября 2015 г.

Київська Русь за часів Володимира Великого


3 кожним роком могутнішала Київська держава. Владі Києва корилися нові й нові землі. Неабиякого піднесення Київська Русь досягла за князів Володимира та його сина Ярослава. Недарма першого нащадки звуть Великим, а другого - Мудрим.


пятница, 23 октября 2015 г.

Перші київські князі.

За легендою, яку переказую «Повість минулих літ», Київ виник як центр слов’янського племені полян наприк.V- на початку VІ ст..На основі полянського племінного княжіння в Середньому Подніпров’ї близько середини IX ст. сформувалося Київське князівство. 

За своєю територією воно було досить невеликим і охоплювало, головним чином, полянські землі навколо Києва. У літописі його називають «Руською землею», а його правителями — князів Аскольда та Діра. Їх уважають представниками династії Києвичів, що походила від легендарного Кия. Арабські автори стверджували, що Дір княжив перед Аскольдом, був «першим зі слов’янських царів», володів великими містами й багатьма населеними країнам». Правив він, імовірно, з 30—50-х рр. IX ст. Проте в літописі Аскольда і Діра завжди називають разом. За літописним повідомленням, вони «княжили в Києві й володіли полями і були ратними (воювали) з древлянами й уличами».

среда, 14 октября 2015 г.

Культура України в другій половині XVI ст.XVI ст. у вітчизняній культурі було яскравою, плідною епохою. Вагому роль у розвитку культури відіграли стабілізація і пожвавлення економічного життя, розвиток товарно-грошових відносин. Вони сприяли зростанню потреб на мистецькі вироби, високохудожні твори.На розвиток української культури мала значний вплив взаємодія з культурами інших народів. На теренах України, як і в інших європейських країнах, проживало етнічно різнорідне населення: українці, поляки, німці, євреї, вірмени, угорці, греки.
У XV ст., коли під ударами Туреччини занепали італійські колонії в Криму, частина генуезьких купців переселилася до Львова та Києва. Діти українських вельмож навчалися в університетах Праги, Кракова, Болоньї.

четверг, 8 октября 2015 г.

Реєстрове козацтво. Козацькі повстання 90-х рр. .XVI ст.

Завдання :
Прочитати параграф 4 п. 3, 5, виписати і вивчити :
-- поняття --  реєстрове козацтво , козацькі війни  
-- хто , коли, чому ввів реєстрове козацтво
-- права та привілеї реєстрового козацтва
-- територіально-військовий устрій реєстрового козацтва
-- причини козацьких повстань кінця XVI ст.
-- скласти таблицю «Козацькі повстання кінця XVI ст.»
    1 колонка – дата
    2 колонка – керівник
    3 колонка – територія, учасники
    4 колонка – основні події
     5 колонка – підсумки

-- причини поразки повстаньПрийняті на державну службу козаки вносилися у реєстр (список)

Реєстрове козацтво — це козаки, зараховані на військову службу Речі Посполитої й записані у спеціальні списки-реєстри.

Ідея створення козацького реєстру належала польському королю Сигізмунду І, який у 1524 р. запропонував сформувати для захисту південних кордонів держави наймане військо із запорозьких козаків.


Втілив цю ідею його наступник — Сигізмунд II Август. У 1572 р. 300 найманих козаків були записані в реєстр і отримали назву реєстрових.
Стефан Баторій – польський король (з 1576), Великий князь Литовський та Руський (з 1576), глава Речі Посполитої обох народів. 1578 року у Львові в урочистій обстановці підписав документ, яким створювалось козацьке реєстрове військо.


Отже, 
1572 р -- заснування реєстрового козацтва ( Сигизмунд Август ІІ )
1578 р. -- офіційне визнання реєстрового козацтва ( Стефан Баторій )

Пізніше реєстр збільшувався і становив, залежно від певних обставин, від 1 до 6 тисяч козаків (на середину XVII ст.). 

вторник, 6 октября 2015 г.

Виникнення українського козацтва

Завдання :
Прочитати параграф 3 , виписати і вивчити:
-- дата першої згадки про українських козаків
-- поняття – козак, Дике поле, козацтво, Великий Лук, Дніпровський низ, 
                   Запоріжжя, низове козацтво, покозачення
-- передумови  виникнення українського козацтва
-- причини виникнення козацтва
-- де , коли, ким заснована перша Запорозька Січ
-- ім’я – Д.Вишневецький


Українське козацтво як суспільний стан в Україні почало формуватися з кінця XV — початку XVI ст. Перша згадка про українських козаків датована 1492 р.


Передумови виникнення козацтва були пов’язані з історичною ситуацією на українських землях наприкінці XVI ст. У той час південно-східна межа розселення українців досягала так званого Дикого Поля — необжитих осілим населенням степів між Доном, Верхньою Окою й лівими притоками Десни та Дніпра. 
суббота, 3 октября 2015 г.

Берестейська унія.

Завдання:
-- прочитати § 8 і матеріал блога
-- виписати і вивчити :
   -- Берестейська унія ( поняття, дата, передумови, причини, зміст, 
      наслідки )
  -- прихільники, противники Берестейської унії
  -- при якому польському королі прийнята Берестейська унія
  -- поняття -- греко-католицька церква
  -- полемічна література ( поняття, представники )
  -- імена : Василь-Костянтин Острозький, Михайло Рогоза, Іпатій Потій
  -- усно на питання після § 8 Ще з моменту розколу християнства 1054 року на православну та католицьку гілки ідея унії (об’єднання) двох церков завжди знаходила своїх прихильників. 
Питання про унію католицької та православної церков набуло особливої популярності після укладення Люблінської унії 1569 р.четверг, 1 октября 2015 г.

Реформація та контреформація на Україні

Завдання :
Прочитати  § 5, виписати і вивчити :
-- становище православної церкви ( яке було  і причини цього )
-- вміти пояснювати, що таке право патронату , як і чому  воно 
   відобразилось на православній церкві
-- що таке Реформація, коли вона поширилась на українських землях,
    чому вона сприяла, наслідки її поширення 
-- Пересопницьке Євангеліє ( що це, коли, значення ); знати як 
   виглядає
-- контрреформація ( поняття, напрями )
-- церковні братства ( поняття, причини виникнення, мета, діяльність ) 
-- дати і назви перших браств
-- Львівське Успенське братство ( коли виникло, яке право мало, 
    діяльність )
-- поняття – ставропігія
-- ім’я – Іван Федоров 
-- дати -- 1574 р., 1586

У XVI ст. країни Європи були охоплені Реформацією. Її учасники виступали:
— проти надмірного втручання церкви в усі сфери життя;
— за зменшення впливу церкви і духовенства;
— за здешевлення церкви і спрощення церковних служб.

Реформація сприяла :
-- перегляду усталених релігійних догматів і переоцінці мирянами своєї
    ролі в церковному житті
-- загостренню релігійного протистояння 
-- розвитку в Україні освіти та друкарства

Давні слов’яни

Ми з вами живемо в Україні. Наші давні предки – слов’яни. Вони проживали на території України понад 1500 років тому.
Слов’яни – предки 15 сучасних європейських народів. Вони з найдавніших часів жили на території Європи -- на лісостепових просторах від Вісли до Дніпра.

Вчені умовно поділяють усіх слов’ян на три гілки: 
західну, східну та південну.
Східні слов’яни -- українці, росіяни, білоруси
Західні слов’яни -- словаки, чехи, поляки 
Південні слов’яни -- хорвати, серби, чорногорці, македонці, болгари, словенці
    
Українці разом з білорусами та росіянами належать до східної гілки слов'янських народів. Предків сучасних слов’янських народів називають давніми слов'янами. 

вторник, 29 сентября 2015 г.

Люблінська унія

Завдання :
Прочитати параграф 2, виписати і вивчити :
-- Люблінська унія ( поняття, дата, хто уклав, передумови, причини,
                              мета, умови, позитивні та негативні наслідки )
-- поняття – унія, республіка, федеративна держава, «шляхетська
                    демократія»
-- знати назви та розташування воєводств на укр. землях
-- Третій Литовський статут ( дата, зміст, наслідки )

-- усно на питання, пит. 10, 11 . пит. 12 письмовоЛюблінська унія — міждержавна угода про об'єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського в єдину державу — Річ Посполиту, підписана 
1 липня 1569 р.

Річ Посполита дослівно означає «спільна справа»

Статті угоди, розглянуті на спільному польсько-литовському сеймі у м. Любліні (нині на територрії Польщі), затверджені депутатами Польщі і Литви. Люблінська унія завершила започатковане Кревською унією 1385р. об'єднанню двох держав. Згідно з угодою на чолі об'єднаної держави ставав обраний король, упроваджувався один спільний сейм і сенат. Литва зберігала власне судочинство, адміністрацію, окреме військо, скарбницю та офіційну «руську» мову. Одночасно Волинське, Київське, Брацлавське та Підляське воєводства відійшла  від Великого князівства Литовського до складу Польщі.


четверг, 24 сентября 2015 г.

среда, 16 сентября 2015 г.

Хронологія. Літочислення.

Зокрема вміння використовувати історичні джерела, історику важливо добре орієнтуватися у часі. Досліджуючи минуле, вчені-історики раз по раз відповідають на запитання: коли сталася та чи інша подія. Визначати точний час певної події, тобто її дату, допомагає хронологія - наука, що вивчає способи обчислення часу.
четверг, 3 сентября 2015 г.

Що таке історія.


Шановні учні, з цього року ви починаєте вивчати новий предмет – історію , а саме -- історію України. Цей предмет познайомить вас з минулим нашої Батьківщини, з історичними постатями, розкриє цілий світ цікавих та визначних подій.У 5 класі ви дізнаєтесь лише про окремі, найголовніші події з історії України, але в наступних класах будете вивчати систематичний курс з історії нашої Батьківщини від давніх часів до сьогодення.

Для того, щоб краще готуватися до уроків, ознайомтесь 
як це робити у статті  "Как готовиться к уроку истории."

А зараз до вашої уваги відео з основними поняттями до першого уроку  теми «Знайомство з icтopiєю».
понедельник, 31 августа 2015 г.

С праздником !


1 сентября – начало нового учебного года… Белыми бантами, яркими цветами, веселыми школьными звонками отмечен этот день в календаре! 

1 сентября – День знаний ! В этот день  звенит первый осенний звонок, зовущий учеников за парты, а учителей - к доске, учить, объяснять... Позолотой покрылись клены под окном, а школа вновь и вновь встречает ребят и зовет их на встречу знаниям…

Дорогие ученики, родители, коллеги , примите мои самые теплые и добрые поздравления  с 1 сентября! И пусть в вашей жизни всегда будет мир, счастье, здоровье, благополучие  и, конечно, место знаниям и мудрости. 

вторник, 5 мая 2015 г.

Кризові явища в Римській імперії і утвердження домінату. Реформи Діоклетіана і Константина. Тема дев’ята.Наприкінці II ст. н.е. римляни вже не могли продовжувати завойовницькі походи. Надто великі території були підкорені Риму, надто багато народів треба було тримати в покорі. Це потребувало великих зусиль, тому подальші завоювання довелося припинити.
З кінця II ст. Римська імперія вступає у тривалу кризу. 


Завдання :
-- опрацювати  § 44 і матеріал блога
-- виписати і вивчити:

-- поняття -- раби с хатинами, колони
-- причини кризи в Римській імперії
-- ім’я Діоклетіан
-- реформи Діоклетіана – назва реформи , зміст, можно у вигляді таблиці
-- ім’я --  Константин
-- реформи Константина
-- поняття – домінант, тетрархія
-- у якому році Римська імперія була поділена на Західну і Східну
-- хто був останнім імператором єдиної Римської імперії
-- поняття – варвари

пятница, 1 мая 2015 г.

Місто Рим і повсякденне життя його мешканців. Тема дев’ять.

У перші століття нашої ери Рим став одним із найбільших міст Середземномор’я. Місто приголомшувало величчю та красою, вражало сучасників розмірами (з жодного боку воно  не  мало  чітких кордонів)  та кількістю  споруд  -   храмів,  палаців, житлових  будинків. У ньому на той час проживало майже мільйон мешканців. 

Рим потерпав від перенаселення, адже з усіх кінців імперії сюди стікався люд. Крім власне римлян, у місті можна було зустріти євреїв, сирійців, фінікійців і представників інших народів.

Завдання :
-- опрацювати  § 49 -- 50 і матеріал блога
-- виписати і вивчити:

§ 49
-- як називалась перша династія імператорів в Римській імперії і
    хто її засновник
-- імена – Калігула, Клавдій, Нерон, Веспасіан, Траян, Марк Аврелій 

§ 50
-- яку роль відігравав форум, де він був розташований
-- що таке акведук, коли був побудований перший акведук
-- що таке терми, яку роль вони відігравали
-- усно відповісти на питання після параграфу 
-- повторити §  48  і записи в зошиті понедельник, 27 апреля 2015 г.

Пам'ятки культури України в другій половині ХІV-ХV ст. Тема п’ята. ( частина ІІ, згідно програми ЗНО )
Білгород -Дністровська 
(Аккерманська)  фортеця. XIII–XV ст. Майстер Федорко. Сучасний вигляд .


Білгород-Дністровська фортеця або Аккерма́нська фортеця — історико-архітектурна пам'ятка XIII–XV століть. Знаходиться в м. Білгород-Дністровський Одеської області.


воскресенье, 26 апреля 2015 г.

Культурне життя в другій половині ХІV- перш. полов. ХVІ ст. Тема п’ята. ( частина І )


Культурнии розвиток у другій половині  ХІУ-ХУ ст. відбувався у складних умовах.Поділені політично між Великим  князівством Литовським,Польщею, Московським Великим князівством та іншими державами, українські  землі опинилися під різними  культурними впливами. Уповільнилися темпи формування самосвідомості українців. 


Поширення  католицької  культури в західному  регіоні  створювало  певні  
труднощі для  розвитку  тут православних  культурних традицій.  Постійні спустошливі напади  татар знекровлювали  український  люд,  завдавали непоправної  шкоди його матеріальній  культурі. Уповільнилися темпи її розвитку,гальмувалося зародження нових явищ у духовномужитті.Спостерігалося  помітне відставання  рівня розвитку української культури  від  рівня  культурного розвитку  країн  Центральної та Західної Європи.

( в статье рассказывается о памятниках культуры соответственно программы ЗНО по истории Украины )

четверг, 23 апреля 2015 г.

Римська імперія доби принципату. Тема де’ята.

Завдання :
-- опрацювати  § 43 і матеріал блога
-- виписати і вивчити :

-- поняття – імперія
-- коли, хто , з якою метою утворив Другий тріумвірат
-- як тріумвіри поділили державу
-- хто і як почав вести боротьбу за владу
-- в якому році припинились громадянські війни і Октавіан отримав 
    необмежену владу
-- поняття імператор
-- що таке принцепс, принципат, преторіанська гвардія
-- як стали називати Октавіана і що це означало
-- ім’я Октавіан
-- управління при Октавіані : риси правління, що нагадували республіку 
    і нові риси правління
-- вміти розказати   усно про діяльність Октавіана
-- усно на питання після  § 48 , повторити основні поняттяБудь-яка цивілізація переживає час народження, розквіту й загибелі. На рубежі нашої епохи римська держава й цивілізація переживали непростий етап своєї історії. Війни між різними групами населення Римської республіки, повстання рабів і скорених народів, змусили римлян перейти до одноособової форми керування країною — монархії . 
Так виникла Римська імперія, наймогутніша держава в історії Середземномор’я.Імперія – монархічна держава на чолі з імператором, яка, як правило, об’єднує в собі інші держави, захоплені та приєднані військовим шляхом. 


среда, 22 апреля 2015 г.

Господарське життя України другої половини XIV — першої половини XVI ст.. Тема п’ята.
Сільське господарство залишається провідною галуззю економіки. 
Інтенсивно землеробство розвивалося в західних і північних українських землях, які менше страждали від турецьких і татарських наскоків. 
Протягом XIV — XVI ст. в  господарстві відбулося чимало змін.

пятница, 17 апреля 2015 г.

Соціальна структура суспільства. К.-В. Острозький. Тема п’ята.У соціальній сфері українських земель XIV - XVI ст. відбувалося формування та становлення станової організації суспільства, що базувалася на підставі юридично визнаних прав, привілеїв та обов'язків.

Із входженням українських земель до складу Великого князівства Литовського сталися значні зміни в соціальній структурі суспільства. Відбувся поділ суспільства на стани. Це означало, що перехід з одного стану до іншого внаслідок, наприклад, збагачення, був майже неможливий. Обсяг привілеїв визначався від народження.

Завдання :
-- опрацювати  § 23   і матеріал блога
-- виписати і вивчити :

-- що таке соціальна верства
-- основні групи( верстви) населення
-- поняття – магнати, шляхта
-- які документи закріпили панівне становище магнатів, шляхти
-- ім’я К.-В. Острозький
-- духовенство ) поняття, характеристика )
-- дата 1458 р.
-- поняття – міщани, патриціат, бюргери, плебс
-- селяни ( поняття, поділ за майновим та правовим становищем )
-- повинності селян, вміти їх пояснювати
-- поняття – фільварок
-- що таке закріпачення селянства, коли цей процес відбувався на  
    українських землях
-- суть кріпацтва
-- етапи юридичного оформлення кріпацтва
-- дати прийняття та зміст Литовських Статутів, та  Устава на волоки
-- повстання Мухи

четверг, 16 апреля 2015 г.

Перший тріумвірат і диктатура Цезаря. Тема восьма.

Після  повстання  Спартака  в  Римі розпочалися  нові громадянські чвари. Бійки під час народних зборів, сутички на вулицях і дорогах стали звичним явищем римського життя.

Водночас  створення  найманої  армії,  успішні  завойовницькі війни, придушення повстань рабів посилили владу полководців. Відтепер римські воїни корилися тільки своєму воєначальникові. Найвпливовішими державними діячами та полководцями в той час були Гней Помпей, Юлій Цезар і Марк Красс.


Завдання :
-- опрацювати  § 42  і матеріал блога
-- виписати і вивчити :

-- що таке Тріумвірат
-- коли виник Перший тріумвірат і хто до нього увійшов
-- ім’я – Юлій Цезарь
-- що означає вираз «Перейти Рубікон», з якими подіями він пов’язаний 
-- коли Цезарь захопив Рим та всю Італію
-- роки Громадянської війни в Римі, між ким
-- що таке імператор
-- діяльність Цезаря
-- коли і як був вбитий Цезарь

до контрольної роботи :
-- повторити дати, імена, поняття до § 36 -- 42
-- повторита всі завдання до §  36 -- 42