среда, 27 января 2016 г.

Українсько-московська міждержавна угода 1654 р. Воєнні дії в 1654—1657 рр.

Завдання:
-- опрацювати параграф 20 п. 4, § 21 п. 1 -- 3   і матеріал блога
-- виписати і вивчити :
  -- дати -- Земського собору, Переяславської Ради, підписання "Березневих 
                 статей"
   -- хто з полковників відмовився присягати царю
   -- "Березневі статті" (дата, зміст оцінка,значення, наслідки)
   -- продовжити заповнювати таблицю -- виписати дати основних 
       подій 1654 -- 1657 рр.
 -- зміни в житті українського суспільства в результаті національно
     визвольної війни   під проводом Б.Хмельницького

До самостійної та контрольної роботи :
   -- вивчити записи до параграфів 16--21, перевірити, чи всі завдання 
      виконано
   -- вивчити дати, поняття, імена діячив
  -- особливу увагу приділити всім договорам, укладеним під час                        національно-визвільної війни ( дата, сторони, причини, зміст, значення,
     наслідки )
   -- вміти давати оцінку "Березневим статтям"; 
     доводити , що у 1649 р. на визволених українських землях була створена       держава  


Розпочавши війну з Річчю Посполитою, Б. Хмельницький розумів необхідність підтримання добрих відносин із Московською державою. По-перше, виступ московської армії союзницею поляків у їх боротьбі з українцями для останніх мав би катастрофічні наслідки.
По-друге, у тогочасному світі визначальне значення мала
приналежність до однієї релігії. Українці вважали себе приналежними, разом із московитами, до одного православного народу, очікували від братів по вірі допомоги у війні проти влади католицької Польщі.
Унаслідок цього в українському суспільстві в роки Національно-визвольної війни поширювалися промосковські настрої.

вторник, 26 января 2016 г.

Доба героїчних походів ( Тема 3, 5 клас )

Завдання :
-- прочитати параграф 14 і матеріал блога
-- виписати і вивчити :
   -- доба героїчних походів ( поняття, час )
   -- причини походів козаків
   -- видатні походи козаків:(записати дату і напрям )
   -- значення Доби героїчних походів 
   -- ім'я П.Конаше́вич--Сагайда́чний ( хто , коли жив, чим прославився )
   -- Хотинська війна (поняття, дата, значення) 


З кінця ХІІІ ст. Кримський пів-в почали заселяти монголи. Тут згодом виникло Кримське ханство, яке підпорядковувалось Туреччині. Турецько-татарська знать багатіла й збільшувала  свої володіння за рахунок завойовницьких походів. 
Особливий інтерес вона мала до українських земель. Багаті міста, родючи лани приваблювали завойовників. 

Наприкінці XVI — на початку XVII ст. українські землі постійно зазнавали грабіжницьких набігів з півдня. Річ Посполита була неспроможна захистити свої південні кордони, оскільки вела безупинні війни з Волощиною, Московією, Швецією. Тому український народ і, зокрема, козацтво мусили захищатися самі.

Турецько-татарські набіги призвели до спустошення українських земель і зменшення населення.

понедельник, 25 января 2016 г.

Гетьманська держава в системі міжнародних відносин

Завдання:
-- опрацювати параграф 20 п. 1 - 3 і матеріал блога
-- виписати і вивчити :
   -- ставлення європейських  держав до Гетьманщини
   -- головне завдання міжнародної політики Гетьманщини
   -- який орган влади виконував дипломатичні функції Гетьманщини 
       та конкретизувати їх
   -- з якими державами Гетьманщина підтримувала  міжнародні зв’язки 
   -- напрями зовнішньої політики Гетьманщини та їх реалізація
   -- причини змінення Московської держави своєї позиції щодо України


Події Національно-визвольної війни набули широкого міжнародного розголосу.
Особливо світ сколихнув факт утворення Української гетьманської держави. Ці події європейські володарі сприйняли неоднаково. Їхнє ставлення зумовлювалося складними міждержавними відносинами, зовнішньополітичними інтересами багатьох країн, неоднозначними, часто суперечливими, подіями.


Розподіл сил у тогочасній Європі визначали реформаційні та контрреформаційні рухи. У зв’язку з цим усі країни поділялися на три табори: католицький, протестантський і православний.

воскресенье, 24 января 2016 г.

Битви 1652-1653 рр. Молдавські походи Б. Хмельницького

Завдання:
-- опрацювати параграф 19 п. 3-6 і матеріал блога
-- виписати і вивчити :
   -- продовжити заповнювати таблицю
   -- місце Батозької битви в розгортанні національно-визвольної боротьби 
       з якою битвою її порівнювали і чому
   -- Молдавські походи (дати, коли почались, скільки було, мета, підсумки, 
       наслідки ) -- про перший похід у статі --"Розгортання 
       національно- визвольной війни у 1649 -- 1651 рр. "
   -- Кам'янецький договір ( дата, сторони, зміст, наслідки )
   -- становище Гетьманщини наприкінці 1653 р. Б.Хмельницький розумів, що виконання умов Білоцерковського договору підштовхує козацьку Україну до прірви. Гетьман почав енергійно готуватися до відновлення війни з Річчю Посполитою.
До боротьби готувалася й Польща. Коронний польський гетьман
М. Калиновський, зібравши 35-тисячне військо, розташувався біля гори Батіг на Брацлавщині.


пятница, 15 января 2016 г.

Виникнення козацтва. ( Тема 3, 5 клас )

Завдання :
-- опрацювати параграф 13 і матеріал блога
-- виписати і вивчити :
    -- поняття – Дике поле,козак, Січ,Козацька рада,Кіш, 
                       курінь,клейноди, гетьман, старшина  
    -- причини виникнення козацтва 
    -- ім’я – Дмитро Вишневецький
    -- дати – кінець XV ст., 1556 р., 1563 р.
    -- питання, які вирішувала Козацька рада
    -- скільки разів на рік і коли збиралась Козацька рада
-- роздивитися карти та малюнки
-- підготуватись до опитування

Заселення Дикого Поля і виникнення Запорізької Січі. 

У ХІV -ХVI  століттях на півдні України знаходився малозаселений район, який дістав назву Дике Поле. Він став своєрідною межею між українськими землями й Кримським ханством, яке розташовувалося на території Кримського півострова. У Криму жили татари.


З теренів їхньої держави - Кримського ханства - на українські землі щороку, а то і кілька разів на рік, відбувалися набіги, які стали частішими  відтоді, відколи Кримське ханство потрапило в залежність до Туреччини (Османської імперії) чи не наймогутнішої тогочасної держави. Сталося це року 1478.


четверг, 14 января 2016 г.

Утворення української козацької держави — Гетьманщини.

Завдання :
-- опрацювати параграф 18 і матеріал блога
-- виписати і вивчити :
   -- назви української козацької держави 
   -- символи держави
   -- ознаки держави і вміти їх конкретизувати
   -- політичний устрій Гетьманщини
   -- засади на яких сформувалась Українська держава
   -- адміністративно-територіальний устрій держави
   -- судочинство Гетьманщини
   -- соціальна структура Гетьманщини
 -- основні напрямки економічної та соціальної політики Гетьманського уряду
   - напрями зовнішньої політики

На звільненій із-під польсько-шляхетського панування території в роки Національно-визвольної війни формувалася й міцніла Українська козацька держава.
Її офіційна назва в цей час була Військо Запорозьке. Унаслідок того, що терени, на яких вона була розташована, підпорядковувалися гетьманській владі, неофіційно її називали Гетьманщиною. Сучасні дослідники називають її також Українською козацькою, або Гетьманською державою. 


Зародком новоствореної держави стали традиції і звичаї козацької демократії Запорозької Січі та основні засади устрою Війська Запорозького.


вторник, 12 января 2016 г.

Розгортання національно-визвольної війни у 1649 – 1651 рр.

Завдання до теми :

Опрацювати § 19 п. 1 -2 , виписати і вивчити :
-- повторити битви та Зборівський договір  1649 р.
-- записати події 1650 – 1651 рр.
-- Білоцерківський договір  ( коли, чому, зміст, наслідки )
-- вміти порівнювати Зборівський і Білоцерковський договори
-- повторити  матеріал § 16 – 18, 19 п.1 – 2 , бути готовими до сам. роботиНавесні 1649 р. польські війська, порушивши умови перемир'я, розпочали воєнні дії. 
Польські війська для виступу проти козаків збиралися під Старокостянтиновом. Звістка про те, що туди ось-ось має підійти військо Хмельницького, виявилася несподіванкою для польського командування. Поляки вирішили відступати. 
Місцем розташування польських військ було обрано Збараж. Частина загонів зайняла Збаразький замок, а решта неподалік почала зводити табір. Та закінчити його не встигли, бо 30 червня підійшла українська і татарська кіннота. Спалахнув бій. Збараж і польський табір під його стінами було взято в щільну облогу. 


понедельник, 11 января 2016 г.

Національно-визвольна війна. Битви 1648 р.


Момент для початку війни було вибрано дуже вдало: протягом першої половини XVII ст. Річ Посполита була виснажена війнами з Московією, Швецією, а також Тридцятирічною війною. Вже наприкінці січня 1648 р. в Україні починається антипольське повстання.Поляки недооцінили небезпеку повстання.

Завдання до теми :

Опрацювати § 17, виписати і вивчити :
-- почати складати таблицю :
    1 колонка – дата
    2 колонка – подія
    3 колонка – підсумок, значення події
-- знати дати, підсумки всіх основних битв 1648 – 1649 р. 
-- причини та умови перемір’я восени 1648 р.
 -- коли Б.Хмельницький в’їхав до Києва , програма розбудови 
    Української держави
-- ім’я – М.Кривонос
-- Зборівський договір ( коли, чому, зміст, наслідки )
-- усно на питання після § 17
 Матеріал , який стосується 1649 р. , знаходиться у наступній статті.  


среда, 6 января 2016 г.

Причини, характер національно-визвольної війни 1648 - 1657 рр.

Наприкінці ХVІ — на початку ХVІІ ст. в Україні прокотилася хвиля козацько-селянських повстань, що були викликані посиленням польського гніту на українських землях. Кожне подальше повстання козаків відзначалося більш високим рівнем організованості, охоплювало дедалі більшу територію, кількість повстанців також зростала. 


Завдання до теми :
Опрацювати §  16, виписати і вивчити :
-- національно визвільнв війна – поняття. дата, передумови, причини
-- привід до національно-визвільній війні
-- мета, характер , рушійні сили н-в  в-ни
-- ім’я – Б.Хмельницький
-- прізвища сподвижників Б.Хмельницького
-- періоди н-в війни
-- заходи Б.Хмельницького щодо підготовки н-в війни :

-- усно на питання після § 16

Український народ усвідомлював, хто виступає його ворогом.
І в середині ХVІІ ст. національно-визвольна боротьба, боротьба за звільнення з-під влади Речі Посполитої розгортається з новою силою.
Національно-визвольна війна розпочалася у 1648 р. То був пам’ятний для європейської історії рік. Адже саме тоді закінчилася Тридцятилітня війна та було укладено Вестфальський мир.