пятница, 27 февраля 2015 г.

Театр. Архітектура, мистецтво. Тема шоста.

Завдання :
-- опрацювати § 32, виписати і вивчити:

-- види колон в архітектурі 
-- найвідоміші архітектурні споруди
-- імена скульпторів та їх твори
-- що означає вислів «Геростатова слава» і чому ?
-- що означає слово театр  
-- що означає слово орхеста
-- поняття – комедії, трагедії. скене  
-- імена : Есхіл, Софокл, Евріпід, Аристофан
-- усно на питання після § 36
-- підготуватись до самостійної роботи – повторити записи 
    

У наші дні, насолоджуючись балетом, оперою або драматичною виставою, чи завжди ми пам’ятаємо, що театральне мистецтво виникло в Давній Греції ?

Яскрава сторінка життя грецьких міст -  театр. Цей вид мистецтва виник із пишних свят - Діонісій, які греки  влаштовували  на честь Діоніса - бога виноградарства та виноробства.


Напровесні, коли розпускалися листки виноградної лози, по всій Греції вшановували бога виноробства й родючості Діоніса. Багато еллінів мріяли в ті дні побувати в Афінах. Тут проводили свято, яке називали Великими Діонісіями.
четверг, 26 февраля 2015 г.

Країни басейну Середземномор’я. Тема третя.
Середньовічна Італія  неодноразово зазнавала чужоземних вторгнень. Її територію завойовували лангобарди, візантійці, франки, араби, нормани, німці. Але скільки б не змінювалося загарбників, постійним залишалося одне - політична роздробленість країни.
Це призводило до нескінченних чвар усередині Італії і водночас ослабляло її перед зовнішнім ворогом.Завдання для опрацювання  

Завдання :
-- прочитати  § І5 , виписати і вивчити :

-- що таке італійські міські республіки 
-- чому багатіли італійські міста  
-- управління міст-комун
-- поняття – дож
-- найбільш впливові міста-комуни
-- що таке папська область
-- як європейці називали арабів, які завоювали Іспанію
-- як називалась держава арабів в Іспанії, коли вона утворилась
-- що таке Реконкіста, коли вона розпочалась
-- час Реконкісти та її наслідки
— що таке кортеси
-- коли і за кого утворилось  об’єднане Іспанське  королівство
-- імена Фердинанд ІІ, Ізабелла


ПІДГОТУВАТИСЬ  ДО С.Р. -- ПОВТОРИТИ  §  9 -- 15


вторник, 24 февраля 2015 г.

Освіта, наука, виховання в Давній Греції. Тема шоста.

 

Завдання :
-- опрацювати § 32  та матеріал блога , виписати і вивчити:

-- особливості виховання та освіти греків
-- відмінності виховання , освіти та традицій спартанців та афінян
-- вміти пояснювати поняття – філософія
-- імена – Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Піфагор, Геродот,
                Гіппократ  ( записати про них, з якою наукою вони 
                пов’ язані. їх відкриття. погляди  )
можно у вигляді таблиці – «Видатні вчені Давньої Греції»:
1 колонка – ім’я вченого, час життя
2 колонка – наука або науки , з якими пов’ язан
3 колонка – відкриття. погляди, праці
-- які науки були дуже добре розвинені в Греції
-- усно на питання 
     


Найважливішим показником високого рівня розвитку давньогрецької культури стала поява у греків науки. Багато сучасних уявлень про світ дійшло до нас від стародавніх греків.

Велику увагу приділяли елліни філософії (у перекладі з грецької — «любов до мудрості»). Ця наука намагається пояснити, що таке світ у цілому і як він виник. 


У Греції було кілька філософських шкіл, на чолі яких стояли видатні вчені. Столицею філософії греки вважали Афіни. Філософи навчали своїх учнів на заняттях, які проводились у формі бесід і суперечок — диспутів. Зазвичай учені викладали не в приміщенні, а в саду або в гаю.Видатними філософами в Афінах у V і IV ст. до н. е. були Демокрит, Сократ, Платон та Арістотель.


суббота, 21 февраля 2015 г.

Утворення Священної Римської імперії. Німецький «наступ на Схід». Тема третя.

Перші поселення на територіях Південної й Центральної Німеччини з'явилися на початку кам'яного віку (V-III тисяч років до н.е.), що підтверджується виявленням поблизу міста Гейдельберга найдавніших у Європі кісткових рештків людини. У XII-VIII ст. до н.е. освоювалися Північні райони Німеччини, що примикали до Балтійського і Північного морів.До VI – I ст. до н.е. більшу частину території сучасної Німеччини заселили германські племена: східні (готи, бургунди, вандали й інші), західні (свеви, хатти, херускі, англи, сакси й інші) і північні (свіони й інші). У I - II ст. н.е. німецькі племена почали утворювати союзи, на основі яких поступово складалися племінні герцогства. 
У VI – VIІІ ст. ці землі були завойовані франками і увійшли до складу Франкської держави.

Завдання для опрацювання  

Завдання :
-- прочитати  § І4 , виписати і вивчити :

-- коли і в наслідок чого  Німеччина стала ядром Східно-Франкського 
   королівства  
-- з якої події і коли починається історія Німецького королівства
-- ім’я Оттон І, з ким із київських князів згадується цей діяч
-- що таке Священна Римська імперія
-- чи стала Німеччина єдиною державою ? Чому ?
-- імена – Фрідріх Барборосса, Фрідріх II
-- що таке Німецький наступ на Схід
-- причини економічного гальмування Німеччина
-- поняття – кюрфюст, «Золота булла» ( коли і хто прийняв ), рейхстаг
-- усно на питання після § І4   


пятница, 20 февраля 2015 г.

Олімпійські ігри. Тема шоста.У Давній Греції завжди шанувалися фізично розвинуті люди. І справа не лише в тому, що саме вони, як правило, були  найкращими воїнами. Елліни вважали, що в кожній людині повинні  вдало  поєднуватися прекрасна душа й красиве сильне тіло.  

Греки  надзвичайно  високо  цінували мудрість і освіченість, але вони були впевнені, що ці  якості  можуть  розвинутися тільки  в  міцному, здоровому 
тілі. А той, хто не в змозі впоратися з власним тілом, не зможе керувати ні своїм життям, ні, тим більше, іншими людьми.


 Завдання :
   
-- в якому місті проходили олімпійські ігри ? Де воно було ? 
-- на честь якого бога проводили спортивні змагання  
-- як часто греки проводили олімпійські ігри 
-- коли відбулись перші олімпійські ігри ? Яке значення для греків мала
    ця дата  
-- які  види змагань були у греків на олімпійських іграх 
-- як називались переможці олімпійських ігр та як до них ставились  греки
-- що таке гімнасій
-- хто приймав участь в іграх
-- як греки відносились до ігор
-- коли були відновлені олімпійські ігри

понедельник, 9 февраля 2015 г.

Англія. Велика хартія вольностей. Виникнення парламенту. Тема третя.

Завдання для опрацювання  


Завдання :
-- опрацювати параграф 13 і матеріал блога
-- виписати і вивчити  відповіді на виділені питання

    -- Як і чому називають Британські острова
    -- Які германські племена розселилися в Британії ?
    -- Який народ згодом утворився  в Британії ?
    -- Коли і в наслідок чого створилося об’єднане королівство в Британії ?
    -- Коли англосакси і датчани поділили Англію на 2 частині? Які ?
    -- Коли почалось завоювання Англії Вільгельмом Завойовником 
        і які це  мало наслідки ?
    -- ім’я Вільгельм Завойовник, його діяльність 
    -- ім’я Генріх ІІ Плантагенет  та його реформи
    -- ім’я Рі́чард I Лeви́не Се́рце
    -- Коли в Англії виникла централізована держава ? Чим 
        було прискорене          її  виникнення ?
    -- У чому проявилась слабкість влади Іоанна Безземельного ?
    -- Хартія вольностей ( що, коли, зміст, значення )
    -- Чим відзначилось праління Генріха III ?
    -- Що таке парламент ? Коли він виник у Англії ? 
        Що собою уявляв ?
    -- повстання селян ( коли, де, чому, підсумки )
    -- війна Червоної та білої троянд (що, коли, чому, підсумки )Британські острови часто називають Альбіоном (з лат. - білий): чи то через часті тумани,чи то через білосніжні крейдові урвища вздовж їхнього південного узбережжя.Із середини V ст. сюди,на колишню римську провінцію Британію,обрушилися германці - юти,англи і сакси. Тимчасово їхній натиск вдалося призупинити.  


  
Спогади про цю героїчну добу збереглися в легендах про хороброго короля Артура і рицарів Круглого столу. Але  поступово  завойовники  захопили майже всю Британію і утворили на її землях кілька королівств.  Загарбники і підкорені злилися  в єдиний народ -  англосаксів.

суббота, 7 февраля 2015 г.

Утвердження демократії в Афінах за Перікла. Тема шоста.

                  

Завдання :
-- опрацювати § 29, виписати і вивчити:

-- джерела посилення Афін у V ст. до н.е.
-- ім’я Перікл. діяльність Перікла
-- які зміни вніс Перікл для управління державою ? Значення ціх змін
-- який в Афінах був верховний орган влади та його функції  
-- які ще були органи влади крім народних зборів
-- поняття демократія  і як здійснюється демократія
-- основні ознаки демократії
-- поняття – громадянин, стратег. Парфенон, метеки
-- права та обов’язки громадян
-- повторити поняття акрополь, агора , аристократи, демос
-- Пелопоннеська війна ( коли, хто воював, підсумки, наслідки )
-- усно на питання після § 29

-- опрацювати § 30, виписати і вивчити:
-- джерела рабства, яку роботу виконували раби
-- яке було дозвілля греків, чим вони займались у вільний час
-- що таке палестри та гімназії
-- який був побут давніх греків
-- вміти пояснювати поняття – оракул, піфіяПо закінченні греко-перських війн найбагатшим та найсильнішим полісом стали Афіни. 
Як це сталося?
Після перемог при Саламіні та Платеях елліни об’єдналися у великий Морський союз. Часом  до його складу входило понад 200 полісів.  Очолили Союз  Афіни, проголосивши себе головним захисником  еллінів від перських варварів. Тільки окремі союзні міста мали  можливість будувати й споряджати необхідні для морських битв кораблі. Інші ж замість цього повинні були щорічно робити грошові  внески до союзної скарбниці. 

Спочатку казна зберігалася на острові Делос. Згодом афіняни, запевняючи, що там її можуть захопити перси, перевезли скарбницю  до свого міста. Із того часу вони розпоряджалися грішми союзників, як власними. 


Ті нарікали, але нічого зробити не могли — занадто сильним був афінський флот!

среда, 4 февраля 2015 г.

Столітня війна. Тема третя.

Завдання для опрацювання  
Завдання :
-- опрацювати параграф 16 і матеріал блога
-- виписати і вивчити :
    -- Із-за яких земель виникли суперечки між Францією і Англією у XIV ст ?
    -- причини Столітньої війни ?
    -- характер війни
    -- етапи війни
    -- дати битв, подій  ( де, що, підсумки )
    -- Чому на перших етапах війни французи несли поразки ?
  -- селянське повстання ( як називалось і чому, коли, причини, хто очолив,         підсумки)  
    -- ім’я Жанна д’Арк ( вміти переказувати про неї )
    -- підсумки війни
    -- ім’я  Людовік XI
1328 рік - у Франції припинилася династія Капетінгів (в 1314 році помер Філіп IV, протягом 15 років померли його сини, не залишивши спадкоємців). На престол вступає представник молодшої гілки Капетингів - Філіп Валуа. Проте англійський король Едуард III, який перебував у близькому спорідненні з королями вимерлою династії, заявив свої претензії на французький престол.
Процес створення централізованої об’єднаної держави ускладнювався конфліктами з Англією за окремі території та за трон Франції.
вторник, 3 февраля 2015 г.

Греко-перські війни. Тема шоста.


У VI ст. до н.е. наймогутнішою державою Стародавнього світу було Перське царство, що підкорило та приєднало до себе грецькі поліси Малої Азії. На початку V ст. до н.е. багато грецьких островів і міст у  Малій Азії перебували під владою Персії. Невдовзі довелося відстоювати свою свободу й іншим полісам Стародавньої Греції.
Війни між Персією та грецькими полісами, які охопили 500—449 рр. до н.е. і називаються греко-перськими війнами.


Завдання :
-- опрацювати § 28, виписати і вивчити:

-- греко-перські війни ( поняття, дата, причини )
-- мета Греції
-- коли розпочався І похід персів і хто його очолював
-- коли була і як проходила Марафонська битва ? ЇЇ підсумки і 
   значення
-- імена – Мільтіад, Леонід, Фемістокл
-- коли розпочався ІІ похід персів і хто його очолював
-- битва при Фермопілах ( де, коли, як проходила, хто прославився, 
   підсумки, значення )
-- Саламінська битва (де, коли, як проходила, хто прославився, підсумки, значення )
-- що таке трієри
-- битва при Платеях ( дата, підсумки )
-- коли остаточно був укладений мир
-- причини перемоги греків
-- значення перемоги греків у греко-перськіх війнах