понедельник, 14 декабря 2015 г.

Українська культура в першій половині XVII ст.

Завдання :
-- опрацювати параграф 14- 15 ( завдання на лва урока ) і матеріал 
    блога
-- виписати і вивчити :

-- фактори, що впливали на розвиток української культури першої половини 
    XVII ст. ( позитивні, негативні )
-- провідні теми та ідеї в цей період
-- скласти таблицю «Досягнення української культури в першій половині 
    XVII ст.
    1 колонка – галузь культури, 2 колонка – діяч, 3 колонка – 
    досягнення   
-- поняття – Густинський літопис, Київський літопис, Острозький 
    літописець та Львівський літопис, інтермедії, вертеп, думи, барокко,
    козацьке барокко, бастіон
-- імена – Петро Могила та його твори , Іова Кондзелевич -- твори, 
    М.Смотрицький -- твори
-- дати 1615 р., 1619 р., 1631 р., 1632 р.  
 -- пам’ятки культури згідно програми ЗНО, та скопіювати їх в 
    окрему  папку
-- усно на питання після параграфів
-- пдготуватися до самостійної ( карточки ) та контрольної роботи :
-- повторити записи, дати, імена , поняття до параграфів 8 – 13.

Культура першої половини XVII ст. відображала напружені соціально-політичні процеси в житті українського суспільства. Його зміст визначали боротьба за збереження православ’я, релігійно-просвітницька діяльність діячів церкви та культури, наявність у тогочасному суспільстві козацького стану, який вів боротьбу проти татарсько-турецької агресії і став на захист українського народу.
Головним образом в усній народній творчості, усіх жанрах літератури, видах мистецтва став козак — захисник рідної землі. Оскільки українські землі тоді перебували в складі Речі Посполитої, розвиток української культури відбувався в умовах спротиву й одночасно впливу польської культури .

Через Польщу в Україну поширювалися ідеї гуманізму та реформації.
В Україні стали відомими надбання європейців завдяки перекладацькій діяльності українських церковних діячів та вчених, значна частина яких здобула освіту в навчальних закладах Європи.

четверг, 10 декабря 2015 г.

Козацькі повстання 20-30 –х рр. ХVІІ ст..

Завдання :
-- опрацювати § 13  і матеріал  блога
-- виписати і вивчити :

-- причини повстань 20-30-х рр.. XVII ст..
-- характер повстань 
-- повстання під приводом М.Жмайла ( ім’я М.Жмайло, дата, учасники, 
   територія, результати, наслідки , Куруківська угода «випищики»)
-- скласти таблицю – «Повстання 20-30-х рр.. XVII ст..
   1 колонка – дата, 
   2 колонка – керівник, 
   3 колонка-- територія, учасники,      
   4 колонка – підсумки, наслідки

-- імена – М.Жмайло, Тарас Трясило, І.Сулема, Павло Бут, Я.Острян, Д.Гуня
-- « Ординація Війська Запорізького реєстрового»  
    ( дата, чому прийнята, зміст,  наслідки)
-- причини поразок селянсько-козацьких повстань 
-- наслідки повстань
-- значення козацьких повстань першої половини XVII ст.
-- вміти пояснювати – Тарасова ніч, «Золотий спокій»
-- усно на питання після  § 13, повторити матеріал § 8 -- 12


Після смерті П. Конашевича-Сагайдачного для Війська Запорозького настали складні часи. Його наступники — О. Голуб (1622-1623) і М. Дорошенко (1624—1625) поділяли принципи політики Сагайдачного — примирення. Однак порушення Польщею угоди з козаками викликало сильне невдоволення.
Тисячам учасників Хотинської битви виділили незначну платню, залишили їх без жодної перспективи заробітку. Козаки розійшлися по Україні, частина подалася на Запорожжя, частина — на Дон.
Почалася епоха козацьких повстань.

среда, 9 декабря 2015 г.

Українські землі під владою іноземних держав.

Після  занепаду  Галицько­ Волинської  держави  від середини ХIV ст. наші землі поступово потрапляють під владу сусідніх  держав —  Польщі  та  
Литви.  Галичина  разом  з  Холмщиною відійшла  до  Польщі,  а  першим  
надбанням  Литви  стала  Волинь. Упродовж одного- двох десятиліть до володінь Великого князівства Литовського було приєднано Київщину з Переяславщиною, Чернігово­ Сіверщину та Поділля.


вторник, 8 декабря 2015 г.

Доба героїчних походів. Гетьман П.Канашевич-Сагайдачний

Завдання :
-- опрацювати § 11,  виписати і вивчити :

-- доба героїчних походів ( поняття, час , причини, значення )
-- скласти таблицю – «Морські походи козаків»
   1 колонка -- дата
   2 колонка -- напрям
   3 колонка -- результат та значення
-- П.Канашевич-Сагайдачний – ім’я, діяльність
-- Хотинська війна ( дата, причини, наслідки і значення)
-- усно на питання після параграфу, повторити записи до § 8 -  10Наприкінці XVI — на початку XVII ст. українські землі постійно зазнавали грабіжницьких набігів з півдня. Річ Посполита була неспроможна захистити свої південні кордони, оскільки вела безупинні війни з Волощиною, Московією,Швецією. Тому український народ і, зокрема, козацтво мусили захищатися самі.
Від кінця XVI ст. козацтво, організаційно згуртоване в Запорозькій
Січі, стало не лише захищати українські землі, а й здійснювати
воєнні походи до Кримського ханства й причорноморських володінь Османської імперії. Упродовж перших двох десятиліть XVII ст. козаки здобули блискучі перемоги в боротьбі з Кримським ханством та султанською Туреччиною.Початком цих перемог став успішний морський похід запорожців навесні 1602 р. На 30-ти чайках і кількох трофейних галерах вони прийшли під Кілію й розгромили турецький флот.

понедельник, 7 декабря 2015 г.

Церковне життя в Україні в першій половині XVII ст.


Берестейська унія  1596 р. стала тією подією, яка на багато років визначила особливості церковного життя в Україні. Вона замислювалася з метою подолати кризу православної церкви, але насправді призвела до розколу українців. Поряд із двома — православною й католицькою — з’явилася третя — уніатська (греко-католицька) церква.
Берестейську унію не підтримала більшість українців, і вона не призвела до справжньої унії двох церков, а спроби Риму та Польщі використати її в своїх політичних цілях сприяли загостренню боротьби між православними і греко-католиками.


Завдання :
-- опрацювати  § 12 , виписати і вивчити

-- становище католицької церкви
-- становище греко-католицької церкви
-- становище православної церкви
-- імена – Іпатій Потій, Й.Рутський – їх діяльність стосовно укріплення 
    уніатської церкви
-- поняття – право ставропігії
-- дати – 1615 р.1620, 1632 р.
-- імена – Йов Борецький, Петро Могила
-- «Пункти для заспокоєння руського народу»
   ( що це, коли і при якому королі прийняті, зміст, наслідки )
-- реформи Петра Могили ( зміст, значення )

-- усно на питання, повторити матеріал до  § 8 – 11


пятница, 4 декабря 2015 г.

Культура Київської Русі.

Різноманітну діяльність людини, спрямовану на задоволення її релігійних почуттів, мистецьких уподобань, інтересів, називають духовним життям. 


Культура – це досягнення людей в духовному та матеріальному житті.

четверг, 3 декабря 2015 г.

Розвиток господарства в перш. полов. XVIІ ст..Зростання магнатського землеволодіння

Завдання:
-- прочитати § 9, виписати і вивчити :
-- шляхи зростання магнатського землеволодіння
-- поняття -- магнати, шляхта, латифундія, фільварок, магдебурзьке 
                    право, закріпачення селян
-- фільваркове господарство 
    ( причини переходу, наслідки )
-- найбільші міста в українських землях
-- види міст
-- всі поняття, пов’язані з управлінням міст
-- коли остаточне закріпачення, суть кріпацтва, види селян
-- усно на питання після § 9 , повторити  § 8

Після Люблінської унії 1569 р. в Україні почало швидко зростати феодальне землеволодіння за рахунок привласнення магнатами й шляхтичами земель Наддніпрянщини та Задніпрянщини. Розширення магнатського землеволодіння у першій половині XVII ст. відбувалося у східному та південно-східному напрямках - на Лівобережжі, Наддніпрянщині та Брацлавщині. В українському суспільства ХVІ ст. сформувались основні верстви суспільства. Це :