воскресенье, 17 апреля 2016 г.

Гетьман І.Самойлович. Лівобережна Україна в другій половині XVII ст..
Невдовзі після підписання Глухівських статей лівобережний гетьман Д. Многогрішний почав проводити курс на відновлення прав козацької України часів 
Б.Хмельницького й припинив узгоджувати свою політику з Москвою. Він відновив зв’ язки з
П. Дорошенком і почав надавати йому військову допомогу, позбавив посад багатьох промосковськи налаштованих старшин. 
У 1672 р. саме ці старшини сфабрикували справу про «зраду» гетьмана, змовившись із московськими стрільцями, заарештували Д. Многогрішного та
його соратників і відправили до Москви. Після катувань Д. Многогрішного присудили до страти, яку в останню хвилину замінили на заслання до Сибіру.
Новим гетьманом Лівобережжя було обрано лояльно налаштованого
до Москви Івана Самойловича (1672— 1687 рр.).