вторник, 28 июня 2016 г.

Лівобережна Україна в другій половині XVII ст..

У другій половині XVIIст. територія Гетьманщини неодноразово змінювалася, але незмінним залишався полково-сотенний устрій.
По смерті Б. Хмельницького в Гетьманщині після обрання 
І.Виговського утвердилась республіканська форма правління, яка вже незабаром стала республікансько-олігархічною.Змінилась також і форма державного устрою.
У першій половині 60-х рр. XVII ст. з єдиної держави Гетьманщина перетворюється на нестійке об’єднання (конфедерацію), що складається з Правобережної Гетьманщини, Лівобережної Гетьманщини і Запорожжя. 
У першій половині 70-х рр. XVII ст. козацький устрій на Правобережжі було ліквідовано, а Запорожжя фактично вийшло з підпорядкування гетьмана. 
Таким чином, започаткований Б. Хмельницьким устрій зберігся лише на Лівобережній Гетьманщині, а також частково поширився на новоосвоєні землі Слобідської України.
На Лівобережжі існувало 10 полків, які, у свою чергу, поділялися на сотні.