четверг, 30 октября 2014 г.

Хрещення Русі. Значення діяльності Володимира Великого. Тема друга.

У 988 р. Володимир Великий провів релігійну реформу -- прийняв християнство і хрестив Русь.

Близько 980р. спробував реформувати язичництво з метою об'єднання племен навколо Києва Створив Пантеон, призначивши головним богом Перуна, але ця спроба була невдалою; тоді у 988 р. прийняв хрещення за православним обрядом і запровадив на Русі християнство.среда, 29 октября 2014 г.

Київська Русь за часів правління Володимира Великого. Тема друга.

Завдання:
-- опрацювати  § 6  і  матеріал блога
-- виписати і вивчити

-- коли і як князь Володимир прийшов до влади в Києві
-- роки правління князя Володимира 
-- ім’я – Володимир Великий
-- напрями внутрішньої політики, реформи :
   назва реформи, зміст, значення
-- напрями зовнішньої політики
-- розглянути документи  § 7 і усно дати відповіді на питання до них
-- усно на питання до  § 7
-- прийняття християнства ( передумови, причини, дата, значення )
-- значення діяльності Володимира Великого 
-- Десятинна церква (церква Богородиці)


Після смерті Святослава в Києві княжив Ярополк, в Овручі - Олег, в Новгороді – Володимир. Ярополк став великим київським князем і продовжив політику приєднання руських земель до Києва. Але між братами почалися сутички, які переросли у війну за владу. Ярополк у 977 році виступив проти Олега і розбив його військо біля Овруча, а Олег загинув. Дізнавшись про ці події Володимир тікає до Скандинавії і у 978 році із дружиною варягів повернув собі Новгород, захопив Полоцьк, а в 980 році – Київ.
У 980 р. Володимир стає володарем Київської Русі. 
вторник, 28 октября 2014 г.

Найдавніші держави Дворічча. Тема третя.

З південних схилів Кавказьких гір беруть свій початок дві великі річки — Тигр і Євфрат, що впадають у Перську затоку.
Землі в середній і нижній течії цих двох річок називають Дворіччям, а країну, що була там розташована, — Месопотамією (або Межиріччям).

Межерічча( Дворічча, Месопотамія ) -- територія у середній та нижній течії річок Тигр та Євфрат,що впадають у Перську затоку.

У відео розповідається про місцерозташування, природні умови, перших жителів Межиріччя.Відео містить матеріал становлення найдавніших в історії цивілізацій, які з'явилися в Месопотамії - Шумеру, Вавилонії . Йдеться про заняття, вірування, писемність народів, які тут жили. Відео буде корисним не тільки для учнів 6-х класів, а також при підготовці до ЗНО з всесвітньої історії і тим, хто цікавиться Давньою історією.
 

понедельник, 27 октября 2014 г.

Как запомнить даты?

Эта статья написана Александром Анищенко и взята с его сайта с его разрешения.


Поработав с учебниками и другими источниками информации, мы сделали необходимые выписки, отсортировали карточки, разложили их по файлам и папкам. Казалось бы, что информация нами усвоена, но проходит время, и мы понимаем, что какие-то события вспоминаем с трудом, а какие-то совсем забыли. В этом случае нам на выручку приходят карточки. 


Всю статью смотреть  здесь.


Использование карточек при подготовке к истории

Эта статья написана Александром Анищенко и взята с его сайта с его разрешения.

Одна из наиболее болезненных проблем в изучении истории - проблема запоминания дат, имен, терминов; проблема использования полученной информации при анализе исторических документов, исторических процессов, явлений; составление хронологии событий.


 Всю статью смотреть  здесь.

вторник, 14 октября 2014 г.

Культура Давнього Єгипту. Тема друга.

Культура (лат. Culture — «обробіток», «обробляти») — сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його історії.

Відео «Культура Стародавнього Єгипту» розповідає про досягнення єгиптян в архітектурі, живописі, скульптурі, про розвиток писемності, наукових знаннях. Знайомить з видатними пам'ятками культури Стародавнього Єгипту. Багато досягнень давньоєгипетської культури увійшли в арсенал європейської культури, в тому числі і науки, за допомогою греко-римської культури. Так , наприклад, в основі календаря, яким ми користуємося сьогодні, лежить, в кінцевому рахунку, єгипетський календар: саме він був першим сонячним календарем.
Відео буде корисно при підготовці учнів до ВНО (ЗНО ) з всесвітньої історії.  

пятница, 10 октября 2014 г.

Київська Русь за часів правління княгині Ольги та князя Святослава. Тема перша.

Завдання :
опрацювати §  4 і матеріал блога, виписати і вивчити :
-- князь Ігор (роки правління,напрями внутрішньої та зовнішньої політики)
-- дати – 941 р., 944 р., 945 р.
    ( матеріал про князя Ігоря  є в попередній статті )
-- поняття – полюддя, реформа, погости, уроки, язичество, християнство
-- княгиня Ольга ( роки правління, напрями внутрішньої та зовнішньої             політики)
-- як Ольга помстилась деревлянам за смерть свого чоловіка
-- 957 р.
-- чому Ольгу називають Мудрою ?
-- значення діяльності княгині Ольги
-- усно відповісти на питання після § 5
-- повторити попередній матеріал і підготуватись до к.р. 


До наступного уроку
опрацювати §  4 і матеріал блога, виписати і вивчити :
-- князь Святослав (роки правління,напрями внутрішньої та зовнішньо
   ї політики )
-- дати, напрями, підсумки походів Святослава
-- як називали князя Святослава і чому ?
-- дати -- 964 р., 968 р., 971 р. 972 р. 
-- скласти таблицю "Походи Святослава" :
    -- 1 колонка -- напрями походів
    -- 2 колонка -- основні завоювання та перемоги
    -- 3 колонка -- результати та наслідки
-- значення діяльності князя Святослава, загальні висновки
-- підготуватись до с.р.  та до опитування

Після трагічної смерті Ігоря влада перейшла до рук його дружини Ольги (945—964рр.), бо син покійного, Святослав, не досяг повноліття. Більшість істориків уважають, що Ольга — слов'янського походження, а не чужинка.
Ольга князювала від імені малолітнього сина Святослава, але твердо тримала владу в руках. Жорстоко розправилася з деревлянами,які під час повстання 945р. вбили ії чоловіка. 


четверг, 9 октября 2014 г.

Релігія та міфи Давнього Єгипту. Тема друга.

Релігія – це віра в існування надприродних сил (богів, духів, тощо) , їхню здатність впливати на світ та долю людей та поклоніння їм.

Серед давніх вірувань, єгипетська релігія чи не найскладніша. Єгиптяни вшановували божества, утілені в образі людини, тварини або в образах, які поєднували ті й ті риси. Обожнювали також сили природи, небесні тіла. 
среда, 8 октября 2014 г.

Походження назви «Русь». Перші київські князі. Тема перша.

Завдання:

опрацювати § 3 і матеріал блога, виписати і вивчити :
-- поняття -- «Повість минулих літ», племенний  союз, князь, Київська Русь
-- теорії утворення держави Київська Русь ( назва, зміст )
-- теорії походження назви «Русь»
-- центри східнослов’янських союзів племен (назва, головне місто )
-- імена – Рюрік, Аскольд ( хто, коли, чим прославились )
-- 860 р.
-- князь Олег, напрями його внутрішньої та зовнішньої політики
-- дати – 882 р., 907 р., 911 р. 
-- договори з Візантією ( коли, зміст, в наслідок чого, значення )


Назви східнослов’янських племінних союзів зберіг літопис «Повість минулих літ». Так, на території сучасної України, за літописом, мешкало сім племінних об’єднань:поляни,деревляни,волиняни, хорвати, уличі,тиверці та сіверяни. Звертаємо вашу увагу, що поряд з назвою волиняни літописець уживає ще дві – дуліби та бужани.«Повість минулих літ» - давньоруський літопис, який описує події з історії руської держави (Київської Русі). «Повість минулих літ» вважається основним джерелом вивчення історії київської Русі. Літопис був складений у 1113 р. ченцем Нестором літописцем.

Племенний  союз – об'єднання декількох племен, які мали спільну теріторію, мову, звичаї, управління . 
Князь – глава держави-князівства або окремого  політичного об*єднання у багатьох слав'янських народів .


вторник, 7 октября 2014 г.

Розквіт та занепад Єгипту в ІІ тис. до н.е. Тема друга.


У  XVII ст. до н.е. Єгипет завоювали дикі племена кочовиків гіксосів. Вони хозяйнували  там майже сто років. Єгиптяни уклали союз з сусідніми державами і у XVI ст. до н. е. вигнали гіксосів зі своєї країни.


З того часу настає період в історії Єгипту – Нове царство, коли  Єгипет досягає своєї могутності.  

пятница, 3 октября 2014 г.

Розселення племінних союзів східних слов’ян VІІІ—ІХ ст. на території сучасної України.Тема перша.

Завдання :
опрацювати § 2, і матеріал блога, виписати і вивчити:
-- Які давні вчені писали про слов'ян ?
-- Що таке велике переселення слов’ян ?
-- хто такі , коли і на якій території розселилися – венеди, склавини, анти
-- на якій території розселилися слов’яни
-- скільки слов'янських племен і які проживали на теріторії сучасної України 
-- на які три гілки поділялись
-- поняття – віче, дружина, союзи племен, державотворчі процеси, літопис, 
                   сусідська община, данина
-- заняття слов’ян
-- які союзи слов’янських племен проживали на території сучасної України
     перемалювати та вивчити відповідну таблицю на блозі )
-- що таке Куявія, Славія, Артанія
-- навколо якого  об’єднання почала формуватися східнослов’янська                               держава  
-- хто вважається засновником східнослов’янської держави
-- сусіди  слов’ян
-- де переважно селилися  слов’яни


Слов’яни – предки 15 сучасних європейських народів, у тому числі й українського, формувалися протягом ІІ–І тис. до н. е. на лісостепових просторах від Вісли до Дніпра. Ці терени дослідники називають прабатьківщиною слов’ян. Проте багато вчених зародження слов’ян пов’язують із ширшими теренами – від Одри (Одера) до Дніпра.


четверг, 2 октября 2014 г.

Утворення держави та суспільство в Єгипті. Тема друга.

У V тис. до н. е. в долині Нілу з’являються перші невеликі держави – номи (в різний час їхня кількість була від 26 до 42). Номи Верхнього Єгипту простягалися від першого порога до дельти Нілу, а Нижнього – у дельті Нілу. Згодом номи ставали невеликими державами на чолі з номархами, які очолювали військо, були верховними жерцями, керували будівництвом дамб і каналів.