среда, 29 октября 2014 г.

Київська Русь за часів правління Володимира Великого. Тема друга.

Завдання:
-- опрацювати  § 6  і  матеріал блога
-- виписати і вивчити

-- коли і як князь Володимир прийшов до влади в Києві
-- роки правління князя Володимира 
-- ім’я – Володимир Великий
-- напрями внутрішньої політики, реформи :
   назва реформи, зміст, значення
-- напрями зовнішньої політики
-- розглянути документи  § 7 і усно дати відповіді на питання до них
-- усно на питання до  § 7
-- прийняття християнства ( передумови, причини, дата, значення )
-- значення діяльності Володимира Великого 
-- Десятинна церква (церква Богородиці)


Після смерті Святослава в Києві княжив Ярополк, в Овручі - Олег, в Новгороді – Володимир. Ярополк став великим київським князем і продовжив політику приєднання руських земель до Києва. Але між братами почалися сутички, які переросли у війну за владу. Ярополк у 977 році виступив проти Олега і розбив його військо біля Овруча, а Олег загинув. Дізнавшись про ці події Володимир тікає до Скандинавії і у 978 році із дружиною варягів повернув собі Новгород, захопив Полоцьк, а в 980 році – Київ.
У 980 р. Володимир стає володарем Київської Русі. 

Володимир Святославович (980– 1015р.) – великий князь київський від 980р.. Син Святослава Ігоровича. У 969-978 рр. князював у Новгороді. Завершив об’єднання всіх східнослов’янських земель у складі Київської Русі, приєднав Закарпатську Русь, Тмутораканське князівство. Дбав про зміцнення кордонів держави. Провів адміністративну та військову реформи, які обмежили владу місцевих князів і посилили владу київського князя. З метою подальшого зміцнення держави у 988 р. запровадив християнство як державну релігію. Почав будувати християнські храми і монастирі, заснував перші школи .За часів Володимира Великого Київська Русь досягла значної могутності. По смерті князя було канонізовано церквою.

Зовнішна політика :
-- розширення територіальних меж держави:    
   завершив формування території Київської Русі, приєднавши племена 
   білих хорватів, дулібів, в'ятичів, радимичів;
   приєднав Закарпатську Русь Тмутораканське князівство

-- укладення із сусідніми й іншими державами вигідних договорів, які б
    визнавали територіальні надбання Русі та її міжнародні інтереси:
Так, в результаті Херсонеської війни (осінь 987 — весна 988 рр.) було не     тільки прийняття християнства на Русі (988 р.), але й союз з Візантією,    скріплений шлюбом з принцесою Анною, дочкою імператора Романа II           (938-—963 рр.). Анна народилася у 963 р. і померла у 1011 р.

-- організація системи ефективного захисту південних рубежів від печенігів -    будував застави з військовими гарнізонами на кордонах держави. Створив   досить розгалужену систему фортець, валів, опорних пунктів прикордонних    землях. -- дивись про змієві вали

Внутрішня політика :


Адміністративна реформа.
На чолі держави – Великий кивський князь .
Київський володар викорінював на землях підкорених племен будь-які ознаки місцевої родоплемінної влади, передаючи їх у володіння своїм синам або урядовцям-посадникам. Підлеглі території втрачали племінні назви, натомість їх поступово починали називати землями за головним містом: Київська земля, Чернігівська земля, Переяславська земля, Новгородська земля тощо. 
Наслідки :
-- послаблення  влади племінній знаті та посилення влади Київського  князя 
--започатковується формування князівст-намісництв – адміністративно-політичних одиниць  
-- родоплемінний поділ держави замінювався на територіальний .

Здійснив військову реформу: 
сформував військо з дружинників-слов'ян, а не з варягів. Встановив феодальну організацію війська – службу за право володіти землею. 
Наслідки:
Це зміцнило власну владу князя.

Провів судову реформу :
Розмежовується княже й церковне судочинство.Приймається закон  “Устав земляний”. Запроваджується,а потім скасовується  смертна кара.
Наслідки :
Почала закладати основи судочинства.

Грошова реформа.


Володимир почав карбувати перші руські монети. Археологи знайшли Володимирові монети зі срібла та золота.


На монетах Володимира з одного боку зображено Христа, а з іншого – самого князя, який сидить на троні, тримаючи царські відзнаки. Зображення доповнює напис: «Володимир на столі» або «Володимир на столі, а се його срібло». На деяких монетах як герб Володимира було викарбовано тризуб.

Наслідки :
Сприяло розвитку торгівлі, посилило економіку держави.

Провів релігійну реформу у 988 р.

Сприяв розвиткові освіти – заснував перші школи .Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.