понедельник, 27 апреля 2015 г.

Пам'ятки культури України в другій половині ХІV-ХV ст. Тема п’ята. ( частина ІІ, згідно програми ЗНО )
Білгород -Дністровська 
(Аккерманська)  фортеця. XIII–XV ст. Майстер Федорко. Сучасний вигляд .


Білгород-Дністровська фортеця або Аккерма́нська фортеця — історико-архітектурна пам'ятка XIII–XV століть. Знаходиться в м. Білгород-Дністровський Одеської області.


воскресенье, 26 апреля 2015 г.

Культурне життя в другій половині ХІV- перш. полов. ХVІ ст. Тема п’ята. ( частина І )


Культурнии розвиток у другій половині  ХІУ-ХУ ст. відбувався у складних умовах.Поділені політично між Великим  князівством Литовським,Польщею, Московським Великим князівством та іншими державами, українські  землі опинилися під різними  культурними впливами. Уповільнилися темпи формування самосвідомості українців. 


Поширення  католицької  культури в західному  регіоні  створювало  певні  
труднощі для  розвитку  тут православних  культурних традицій.  Постійні спустошливі напади  татар знекровлювали  український  люд,  завдавали непоправної  шкоди його матеріальній  культурі. Уповільнилися темпи її розвитку,гальмувалося зародження нових явищ у духовномужитті.Спостерігалося  помітне відставання  рівня розвитку української культури  від  рівня  культурного розвитку  країн  Центральної та Західної Європи.

( в статье рассказывается о памятниках культуры соответственно программы ЗНО по истории Украины )

четверг, 23 апреля 2015 г.

Римська імперія доби принципату. Тема де’ята.

Завдання :
-- опрацювати  § 43 і матеріал блога
-- виписати і вивчити :

-- поняття – імперія
-- коли, хто , з якою метою утворив Другий тріумвірат
-- як тріумвіри поділили державу
-- хто і як почав вести боротьбу за владу
-- в якому році припинились громадянські війни і Октавіан отримав 
    необмежену владу
-- поняття імператор
-- що таке принцепс, принципат, преторіанська гвардія
-- як стали називати Октавіана і що це означало
-- ім’я Октавіан
-- управління при Октавіані : риси правління, що нагадували республіку 
    і нові риси правління
-- вміти розказати   усно про діяльність Октавіана
-- усно на питання після  § 48 , повторити основні поняттяБудь-яка цивілізація переживає час народження, розквіту й загибелі. На рубежі нашої епохи римська держава й цивілізація переживали непростий етап своєї історії. Війни між різними групами населення Римської республіки, повстання рабів і скорених народів, змусили римлян перейти до одноособової форми керування країною — монархії . 
Так виникла Римська імперія, наймогутніша держава в історії Середземномор’я.Імперія – монархічна держава на чолі з імператором, яка, як правило, об’єднує в собі інші держави, захоплені та приєднані військовим шляхом. 


среда, 22 апреля 2015 г.

Господарське життя України другої половини XIV — першої половини XVI ст.. Тема п’ята.
Сільське господарство залишається провідною галуззю економіки. 
Інтенсивно землеробство розвивалося в західних і північних українських землях, які менше страждали від турецьких і татарських наскоків. 
Протягом XIV — XVI ст. в  господарстві відбулося чимало змін.

пятница, 17 апреля 2015 г.

Соціальна структура суспільства. К.-В. Острозький. Тема п’ята.У соціальній сфері українських земель XIV - XVI ст. відбувалося формування та становлення станової організації суспільства, що базувалася на підставі юридично визнаних прав, привілеїв та обов'язків.

Із входженням українських земель до складу Великого князівства Литовського сталися значні зміни в соціальній структурі суспільства. Відбувся поділ суспільства на стани. Це означало, що перехід з одного стану до іншого внаслідок, наприклад, збагачення, був майже неможливий. Обсяг привілеїв визначався від народження.

Завдання :
-- опрацювати  § 23   і матеріал блога
-- виписати і вивчити :

-- що таке соціальна верства
-- основні групи( верстви) населення
-- поняття – магнати, шляхта
-- які документи закріпили панівне становище магнатів, шляхти
-- ім’я К.-В. Острозький
-- духовенство ) поняття, характеристика )
-- дата 1458 р.
-- поняття – міщани, патриціат, бюргери, плебс
-- селяни ( поняття, поділ за майновим та правовим становищем )
-- повинності селян, вміти їх пояснювати
-- поняття – фільварок
-- що таке закріпачення селянства, коли цей процес відбувався на  
    українських землях
-- суть кріпацтва
-- етапи юридичного оформлення кріпацтва
-- дати прийняття та зміст Литовських Статутів, та  Устава на волоки
-- повстання Мухи

четверг, 16 апреля 2015 г.

Перший тріумвірат і диктатура Цезаря. Тема восьма.

Після  повстання  Спартака  в  Римі розпочалися  нові громадянські чвари. Бійки під час народних зборів, сутички на вулицях і дорогах стали звичним явищем римського життя.

Водночас  створення  найманої  армії,  успішні  завойовницькі війни, придушення повстань рабів посилили владу полководців. Відтепер римські воїни корилися тільки своєму воєначальникові. Найвпливовішими державними діячами та полководцями в той час були Гней Помпей, Юлій Цезар і Марк Красс.


Завдання :
-- опрацювати  § 42  і матеріал блога
-- виписати і вивчити :

-- що таке Тріумвірат
-- коли виник Перший тріумвірат і хто до нього увійшов
-- ім’я – Юлій Цезарь
-- що означає вираз «Перейти Рубікон», з якими подіями він пов’язаний 
-- коли Цезарь захопив Рим та всю Італію
-- роки Громадянської війни в Римі, між ким
-- що таке імператор
-- діяльність Цезаря
-- коли і як був вбитий Цезарь

до контрольної роботи :
-- повторити дати, імена, поняття до § 36 -- 42
-- повторита всі завдання до §  36 -- 42
 

среда, 15 апреля 2015 г.

Кримське ханство і українські землі. Тема п’ята.

До монгольської навали Причорномор'я належало половцям  — тюркомовним кочовикам. Після утворення Золотої Орди в середині XIIIст. причорноморські степи увійшли до її безпосередніх володінь, а на їхніх мешканців поширилася назва татари.
Середина XV ст. ознаменувалася розпадом Золотої Орди. 

Завдання :
-- опрацювати § 22  матеріал  блога
-- виписати і вивчити :

 -- держава  Феодоро ( коли існувала, головна фортеця , кому держава 
     підпорядковувалась)
-- хто у другій половині XV ст. завоював державу Феодоро
-- хто і коли утворив Кримське ханство ? Столиця ?
-- на які землі поширювалась влада Кримського ханства
-- хто стояв на  чолі Кримського ханства
-- хто такі беї, муфтій
-- що таке диван
-- чим займалось населення і яке заняття було головним
-- на що була націлена зовнішня політика і чому
-- коли і при якому хані Кримське ханство стало вассалом Туреччини ? 
    Чому ?
-- причини грабіжницьких походів
-- яка була головна мета походів
-- дати – 1448 р., 1482 р.
-- які були наслідки походів кримських татар

-- що таке ясир, яничаривторник, 14 апреля 2015 г.

Рим у І ст. до н.е. Повстання Спартака. Тема восьма.

На  початку I ст. до н. е. боротьба за владу спалахнула з новою силою, 
розділивши римське суспільство на дві ворогуючі партії.
Оптимати   виражали  інтереси знатних  аристократичних родів Сенату. Популяри  виступали  за надання  більшої  влади Народним зборам і трибунам, відбиваючи настрої значної частини населення республіки.


Завдання :
-- опрацювати  § 41 п. 5   і матеріал блога
-- виписати і вивчити :

-- хто такі популяри, оптимати
-- імена полководців, між якими велася боротьба за владу 
    у І ст.. до н.е., її наслідки
-- поняття – громадянська війна
-- хто такий диктатор, зміст диктатури Сулли
-- хто скасував розпорядження Сулли
-- повторити поняття гладіатори
-- повстання Спартака – дата, причини,хто очолив, плани рабів, 
   основні події, підсумки причини поразки, значення
-- ім’я Спартак

-- повторити матеріал § 36 -- 41


суббота, 11 апреля 2015 г.

Українські землі під владою Московії, Угорщини, Буковини. Тема п’ята.

Наприкінці XV — на  початку  XVI  ст. Велике князівство Литовське веде війни з Московським царством, що претендує на руські землі. Воєнні дії йшли зі  змінним успіхом,  проте  Литва  поступово  втратила майже третину своєї території. Під владу Москви відійшли Чернігово-Сіверські землі та Смоленськ.

Завдання :
-- опрацювати  § 20   матеріал блога
-- виписати і вивчити :

-- коли, які українськіземлі і внаслідок чого відійшли до Московської 
   держави
-- дати – 1503р.. 1508 р.
-- ім’я --  Костянтин Острозький, Федір Коріатович
-- що таке Закарпаття
-- коли і під владою якої держави опинолось Закарпаття
-- адміністративно-теріторіальний устрій Закарпаття
-- 1526 р.
-- що таке Буковина
-- коли і у складі яких держав перебувала Буковина
-- поняття – асиміляція, дворянство, магдебурзьке право,панщина


вторник, 7 апреля 2015 г.

Реформи братів Гракхів. Тема восьма.

Завдання :
-- опрацювати  § 40 і  матеріал блога
-- виписати і вивчити :

-- джерела рабства
-- де використовували працю рабів
-- поняття – гладіатори
-- чому селяни розорялись
-- які були наслідки розорення селян в Римі
-- хто в Римі виступав за наділення селян землею
-- причини реформ Гракхів
-- дата і зміст земельної реформи Тиберія Гракха, наслідки
-- дата і зміст земельної реформи Гая Гракха, наслідки

-- які зміни відбулись в римському війську, наслідки цих змін


Жодна  держава давнього світу не мала такої кількості рабів, як Рим. Навіть найбідніші громадяни  мали  одного-двох невільників. Людина, що не мала жодного раба, уважалася жебраком.

Джерела рабства в Римі :

пятница, 3 апреля 2015 г.

Боротьба проти Кревської унії. Українські землі під владою Польщі.Проти Кревської унії виступила литовсько-українська опозиція на чолі з князем Вітовтом, двоюрідним братом Ягайла, яка домоглася збереження Великого князівства Литовського як окремої незалежної держави (див. Городельська унія). У 1392 за Острівською угодою Ягайло був змушений визнати Вітовта своїм намісником, a 1398 Вітoвт проголошує сeбe повновладним Великим князем Литовським під нoмiнaльнoю зверхністю польського короля, чим фактично розриває Кревську унію.

2 урок теми 5
Завдання :
-- опрацювати   матеріал блога
-- виписати і вивчити :

-- коли і які землі захопила Польща
-- ім’я—Вітовт
-- ім’я—Свидригайло
-- коли, чому , хто очолив Велике князівство Руське
-- Городельська унія ( коли, що це, зміст, наслідки )
-- що таке полонізація

-- політика Польщі щодо українських земель


четверг, 2 апреля 2015 г.

Суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського. Кревська унія. Тема п’ятаXIV -  середина XVI ст. -  період глибокого занепаду і розчленування 
українських земель між сусідніми державами. У середині XIV ст. Україна втратила свою правлячу династію, була ослаблена монгольською навалою, роздроблена на окремі князівства і не змогла протистояти експансії сусідів - Польщі, Литві, Угорщині, Молдови, Московії, Кримського ханства, Туреччини. Вона втратила свою незалежність. Трагізм ситуації полягає в тому, що неволя тривала сотні років  і український народ весь час був поневолений.