воскресенье, 30 ноября 2014 г.

Суспільний устрій, релігія та культура Давньої Індії. Тема четверта.

Завдання 

Опрацювати параграф 20, виписати і вивчити :
-- що таке варни 
-- хто  за легендою розподілив людей на варни? Які варни були ?
-- хто  такі недоторкані ?
-- що таке індуїзм , головні боги індуїзму
-- хто   такий Брахма ?
-- що таке буддизм ?
-- досягнення індійцівСуспільний устрій.


Після приходу аріїв в Індії поступово склався своєрідний устрій суспільства, заснований на поділі його на варни.

Варна — замкнена група людей, місце якої в суспільстві визначається звичаями і релігійними  законами, яка має певні права та обов’ язки.

Варнам властиво суворе обмеження стосунків із представниками інших прошарків.
Кожен індієць від народження належав до певної варни,  на які людей начебто розділив бог Брахма, визначивши їхні заняття, права та обов’язки. Поділ населення  на  варни вважався  вічним і незмінним.  


суббота, 29 ноября 2014 г.

Хрестові походи. Тема третя

Завдання :
-- прочитати  § 10  , виписати і вивчити :

-- що таке хрестові походи  
-- які були причини хрестових походів
-- що стало приводом до хрестових походів  
-- скільки було хрестових походів з 1096 по 1291 р. ?
    Хто приймав участь в них ?
-- чому походи називали хрестовими
-- яка була мета різних груп учасників походів
-- яка була реальна мета походів ? У якому поході це проявилось ?
-- скласти таблицю «Хрестові походи» --
        1  колонка --  нумерація походу і дата
        2  колонка –-  хто приймав участь ( держави, правителі)
        3  колонка -- результат
-- добре знати все, що стосується 1, 2, 3, 4 походів
-- наслідки походів ( наступний урок -- § І4 )
-- що таке духовно-рицарські ордени  
-- найвідоміші духовно-рицарські ордени  
-- усно на питання після § ІЗ   


Хресто́ві похо́ди — військово-релігійні походи західно-європейського рицарства і цивільних осіб до країн Близького Сходу під гаслом боротьби за визволення Гробу Господнього і Святої землі від «невірних».


четверг, 27 ноября 2014 г.

Використання ІКТ на уроках історії ( з досвіду роботи ).


Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає й галузі освіти. У зв'язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. Опис досвіду ( частина ІІ).


Використання мультимедійних уроків, створених самим учителем, підвищує продуктивність уроку, дає змогу більше використовувати наочність, різні форми праці, якомого більше залучити до роботи на уроці не тільки обдарованих дітей, але і всіх учнів. Опис досвіду (частина І)


Опис досвіду «Педагогічний супровід  формування інтелектуальних здібностей учнів при вивченні  історії та правознавства. Використання інформаційно - комунікаційних технологій на уроках історії» учителя історії  та правознавства Української гімназії Димитровської міської ради Переходової Олени Іванівни.

среда, 26 ноября 2014 г.

Материалы конкурса.
В этой рубрике я буду публиковать материалы для участия в конкурсе «Учитель года 2015 года. Номинация «История»»
Я познакомлю  читателей с методической темой, над которой я работаю, со своим опытом работы, разработками своих уроков.Могутність і занепад папства. Організація папством.Тема друга.

Велику роль в житті середньовічної Європи відігравала церква . Але був час, коли церква залежала від світської влади – Х ст .
У X ст. церква опинилася в руках світських правителів. Німецькі королі, а потім імператори фактично самі призначали римських пап. Єпископства й парафії давали тим, хто міг більше заплатити за них. 

Це явище згодом назвали симонією — за ім'ям Симона Волхва, який пропонував апостолові Петрові плату за те, щоб той продав йому дар творити дива.

вторник, 25 ноября 2014 г.

Природно-географічні умови та їх вплив на розвиток цивілізацій в Індії.Тема четверта..

Завдання

Опрацювати параграф 19, виписати і вивчити :
-- місце розташування Давньої Індії
-- природно-георгафічні умови, які  є природні зони
-- назви великих річок, де вони знаходились, їх природні умови
-- долину якої річки засвоїли раніше, чому
-- коли в Індії виникла перша цивілізація, як її називають
-- назви найвідоміших  і найдавніших міст Індії
-- заняття індійців
-- коли занепала давня індійська цивілізація і чому ?
-- коли і які кочовикі завоювали Індію ?
-- як і чому називають цивілізацію,що виникла в результаті поєднання
   культури аріїв і місцевих племен ?
-- що таке веди, санскрит, арії
-- хто завоював Північно-західну частину Індії ?
-- коли і хто звільнив Індію від Александра Македонського ?
-- коли утворилась єдина держава, хто її заснував
-- ім'я -- Ашоки
-- коли Індія занепала ?


Територія,яку ми називаємо Стародавньою Індією,  розташована  в Південній Азії  на півострові  Індостан.суббота, 22 ноября 2014 г.

Християнська церква в ранньому Середньовіччі. Християнізація Європи. Посилення папства. Тема друга.

Завдання :
-- прочитати §21 та наступну статтю,  виписати і вивчити :
-- що таке християнізація
-- коли розпочався процес християнізації 
-- коли і ким було прийнято християнство в Київській Русі
-- в чому значення християнізації
-- назвіть позитивну роль церкви у середні віки
-- назвіть негативну роль церкви
-- коли і чому відбувся церковний розкол
-- що стало приводом до церковного розколу
-- що таке схизма
-- які були наслідки розколу
-- хто такий Августин Аврелій, Фома  Аквінський
-- перелічіть джерела могутності церкви
-- чернечі ордени ( поняття. приклади – назва, засновник )
-- поняття – індульгенція, єретик,єресь,  інтердикт, інквізиція, аутодафе,
    анафема

З'явившись у Римській імперії,  християнство пережило її загибель та перетворилося на фундамент середньовічної європейської цивілізації. Єдине, що об'єднувало ворогуючі між  собою держави на території Європи, — це приналежність до християнської церкви.

Починаючи з ІV ст.. починається процес християнізації.

Християнізація  -- це процес поширення християнської віри на інші території, за межі Римської імперії.
вторник, 18 ноября 2014 г.

Кіммерійці та скіфи на теренах України.( Ч.ІІ ) Тема третя.

У VII ст. до н. е. на зміну кіммерійцям прийшли  скіфи.

Скіфи,як і кіммерійці, були іраномовним народом. У Причорноморські степи скіфи  примандрували  зі степових районів Передкавказзя. Завдання дивись в попередній статті.


Кіммерійці та скіфи на теренах України.( Ч.І ) Тема третя.


Поява залізних знарядь праці та зброї спричинила бурхливий розвиток господарства та військової справи. Причорноморські степи заполонили численні племена войовничих скотарів-кочівників.
Першими з них були кіммерійці.Завдання :
Опрацювати  § 17, 18   і матеріал блога ( ч. І – ІІ ) 
Виписати і вивчити :
-- назву, час існування першого відомого кочового народу на території 
    Україні
-- як називав кіммерійців Геродот   
-- заняття кіммерійців
-- записати,  що саме кіммерійці першими на території України 
   почали  використовувати залізо 
-- куди кіммерійці здійснювали походи  
-- що було основою кіммерійського війська 
-- хто і коли прийшов на зміну кіммерійцям 
-- хто такі скіфи  
-- час перебування скіфів на Україні 
-- заняття скіфів  
-- коли і при якому царі держава скіфів досягла могутності  
-- при якому царі були монети, звернути увагу на зображення скіфської 
    монети
-- які племена виділяються серед скіфів 
-- що таке скіфський курган, які з них найвідоміші  
-- як називався стиль скіфського мистецтва  
-- в якому кургані була знайдена золота пектораль
-- записати назви та скопіювати скіфські пам’ятки  
-- коли і які племена витіснили скіфів 

До контрольної роботи :
-- повторити записи до § 14 – 18
-- повторити поняття, дати , імена до  § 14 – 18, основні поняття
-- звернути особливу увагу на поняття -- Межирічча, закон, клинопис,
    шумери ; імена -- Соломон, Хаммурапі, Дарій І
-- підготувати переказ :
    -- розташування Ассирії та досягнення ассирійців у військовій справі
    -- розташування Фінікії та досягнення фінікійців


         


четверг, 13 ноября 2014 г.

Перська держава Ахеменідів.Тема третя.На південно-схід від Вавілонії , на Іранському нагір’ї, яке на півночі межує з Каспійським морем, а на півдні з Перською затокою, жили персидські племена , які переважно займалися скотарством.

Природні умови:
--Персія розташована на Іранському нагір’ї.
--центральна частина країни зайнята пустелями, уздовж гір існують оази.
--великі поклади металів – заліза, срібла, міді, золота.
--сухий, теплий клімат.
Завдання :
--прочитати параграф  16 п.3 і матеріал блогу
-- виписати і вивчити :
-- де знаходилась Персія ?
-- які були природні умови ?
-- в яку державу входили племена персів ?
-- хто, коли і яким чином створив Перську державу ?
-- імена -- Кір ІІ, Дарій І ( хто, де, коли, чим прославився )
-- кого і чому називали безсмертними ?
-- дата – 538 р. до н.е., 525 р. до н.е., VI—ІV ст.  до н.е. 
-- назва столиці Перської імперії ?
-- причини загибелі Перської імперіїсреда, 12 ноября 2014 г.

Культура Київської Русі к.Х -- перш. полов. ХІ ст.(Ч.ІІ) Тема друга.

Архітектура 

Архітектура (з грецької -  будівництво) — мистецтво проектування, спорудження та художнього оздоблення будівель, будівельне мистецтво.
  

Будівельники Київської Русі створювали чудові твори з дерева, каменю, цегли, що свідчить про досить високий рівень будівельної техніки та талант народних майстрів. Різноманітні житла та господарські будівлі, в тому числі і міські башти, стіни, мости тощо будувалися з дерева. 
З каменю зводили церкви. Кам'яне будівництво виникло під впливом Візантії, зокрема було запозичено хрестово-купольну композицію. 


Культура Київської Русі к.Х -- перш. полов. ХІ ст.(Ч.І) Тема друга.

Завдання :
-- опрацювати § 9 і матеріал блога ( ст. Культура Київської Русі --  ч.І, ч.ІІ )
-- скласти таблицю «Досягнення культури Київської Русі»
    1 колонка – галузь
    2 колонка – діяч ( якщо є )
    3 колонка – досягнення
-- поняття – кирилиця, графіті,билини, архітектура, мозаїка, фреска,
               
-- знати обов’язково пам’тки культури ( згідно програми ЗНО )
   -- Десятинна церква
   -- Софійський собор у Києві. Перша половина XI ст. Сучасний вигляд
   -- Спасо-Преображенський собор в Чернігові. 1036. Сучасний вигляд
   -- «Слово про закон і благодать» ( автор, дата )
   -- мозаїка Богоматір Оранта, Христос Вседержитель

   -- Євангеліст Лука. Мініатюра з Остромирового Євангелія. 1056-1057Історичні умови розвитку культури 

1.Культурні надбання попередніх епох (трипільської, зарубинецької, черняхівської культур тощо) та й тих народів, що проживали на території України, не зникли безслідно, а залишили помітний слід для наступних поколінь, значно вплинули на розвиток культури Київської Русі. 
2.Об'єднання східнослов'янських племен в єдину державу --  Київську Русь. 3.Пожвавились контакти Київської Русі з Візантією, багатьма країнами Європи та Сходу, що значно вплинуло на взаємозбагачення культур. 
4.Прийняття християнства. 
5.Успіхи слов'ян у господарському розвитку: розвитку землеробства, ремесел, торгівлі, зростанні і розбудові міст та ін. і 
6.Постійні війни з кочівниками (печенігами, половцями).

вторник, 11 ноября 2014 г.

Ассирія. Тема третя.

У першій половині ІІІ тисячоліття до н. е.  на півночі Межиріччя, у верхів’ях Тигру та Євфрату, здавна жили племена семітів:хлібороби, скотарі, мисливці, відважні воїни та вправні ремісники. Деякі племена своїм верховним покровителем вважали бога Ашшура. 


                                         Завдання :
-- прочитати параграф 16 п. 1      
-- виписати і вивчити :
    --  де знаходилась Ассирія ?
    -- Які були природні умови ?
    -- Які були заняття ассирійців ?
    -- Коли ассирійці знайшли залізо ?
    -- Яке значення мало залізо ?
    -- Коли був час могутності і зростання Ассирії ?
    -- Завдяки чому Ассирія стала могутньою державою ?
    -- Які країни завоювала Ассирія ?
    -- В чому були особливості ассирійської армії ?
    -- Який цар вважається засновником Ассирійської імперії ? Виписати 
        що він зробив
     -- поняття -- імперія 
     -- Яке місто було столицею Ассирії ? Як його називали ?
     -- Який цар зібрав глиняну бібліотеку ?
     -- Коли і чому Ассирія загибла ?

Перша столиця країни, що розташовувалася у верхній течії Тигру, носила його ім’я—Ашшур—і дала назву всій країні—Ассирія ,а її мешканців назвали ассирійцями.

воскресенье, 9 ноября 2014 г.

Соціально-політичний устрій Київської Русі у Х -- першій половині ХІ ст.. Розвиток господарства .Тема друга.

Завдання :
-- опрацювати матеріал § 8 і матеріал блога
-- виписати і вивчити :
-- схеми -- Політичний устрій київської Русі, 
    соціальну структуру Київської Русі
--  поняття  Великий Київський князь, бояри, стани (соціальні верстви ),  
     класи, феодали,князівська Рада, 
     віче, його функції,
     удільні князі, духівництво,    
     дружинники, міщани, 
     смерди, закупи, рядовичи, холопи, наймити, 
     челядь, ізгої, 
     вотчина, натуральне господарство
-- податки і повинності в Київській Русі
-- стан господарства :
     -- як види господарства розвивались
     -- досягнення  у  різних  видах господарства
-- які були торгівельні шляхи
-- усно на питання
Упродовж періоду володарювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого завершується розбудова держави. Завдяки їхнім зусиллям було зламано спротив місцевої племінної знаті. Вся повнота влади в центрі й на місцях зосереджувалася в руках родини Рюриковичів.

Спостерігалося зміцнення монархічної форми правління, чому сприяло запровадження християнства.

Діяльність великих князів спрямовувалася на зміцнення єдиновладдя
(одноосібної влади) та централізацію держави. Утверджувалася ідея старійшинства когось із князів роду Рюриковичів, що надавало йому право на верховну владу (київський стіл) в Русі. 

Нововавилонське царство. Тема третя.

                                              Завдання :
Опрацювати параграф 16 п. 2 і матеріал блога ( відео )
Виписати і вивчити :
-- до якої держави тривалий час входив Вавілон і коли був  остаточно 
   звільнений
-- коли і в результаті чого утворилося Нововавілонське царство ?
-- як ще називали Нововавілонське царство ?
-- при якому правителі Нововавілонське царство досягло свого 
    розквіту і коли ? Виписати ім’я правителя та його діяльність
-- коли і чому Вавілон став самим багатим містом ?
-- виписати досягнення культури Нововавілонського царства
-- Коли і чому пало Нововавілонське царство ?


Падіння Ассирії привело до нового зміцнення Вавилона, який  став столицею Халдейського царства. Кордони цієї держави в VI ст. до н. е. простягалися далеко за межі Дворіччя — до Фінікії, Сирії, Палестини. 
Найвідомішим царем Халдейського царства був Навуходоносор ІІ, за правління якого (605-562 рр. до н.е.) столиця держави Вавилон переживала нове піднесення.

Відео знайомить з найвидатними досягненнями культури Халдейського царства в період його розквіту.

четверг, 6 ноября 2014 г.

Ізраїльсько -- Іудейське царство. Тема третя.

На південь від Фінікії,між річкою Йордан і східним берегом  Середземного моря, розташована давня країна Палестина.  
Свою назву ця земля отримала від давніх мешканців — філістимлян.


среда, 5 ноября 2014 г.

Київська Русь за часів правління Ярослава Мудрого ( ч. ІІ). Тема друга.
Розуміючи  значення  Києва  як політичного  і духовного  центру  Русі, Ярослав  приступив  до грандіозної розбудови міста. Великий князь задумав перетворити  руський  стольний  град на другий  Константинополь  -   столицю могутньої  держави,  яка суперничала  б з  Візантією.Так про це пише літописець:
«В літо 1037 заклав Ярослав город великий Київ, а біля нього Золоті ворота. Заклав і церкву митрополичу на честь святої Софії, премудрості Божої, і потім на Золотих воротах кам'яну церкву Святої Богородиці Благовіщення... Після цього -- монастир святого Георгія і святої Ірини»


Київська Русь за часів правління Ярослава Мудрого ( ч.І ) Тема друга.

Завдання:
опрацювати § 7 та матеріал блога ( 2 статі )
-- виписати і вивчити

-- якого князя і за що прозвали Окоянним
-- де спочатку правив Ярослав
-- коли і як князь Ярослав прийшов до вдали
-- роки правлыння прийшов до влади в Києві
-- ім’я –Ярослав Мудрий 
-- досягнення внутрішньої політики
-- досягнення зовнішньої політики
-- «Руська Правда» -- що це, зміст, значення
-- факти розбудови Києва
-- дати : 1019—1054 рр.,1019р., 1024 р., 1026 р. .1036 р., 1037 р., 1051 р.
-- значення діяльності
-- заповіт Ярослава Мудрого
-- імена -- Мстислав, Анна Ярославна , Іларіон
-- поняття – закон, правові норми, митрополія, митрополіт, автокефальна,        єпископ
-- повторити попередній атеріал по князю Володимиру ВеликомуНародився в 978 p., здобув добру освіту, багато читав, знав декілька мов. 
За Ярослава Мудрого Київська Русь досягла найвищого розквіту.
За державну, релігійну та культурну діяльність, за велику любов до 
книг, мудрість і розважливість князя Ярослава прозвати Мудрим. 
Своєю зваженою політикою зажив шанобливого ставлення нащадків, які охоплювалися його освіченістю і великою любов'ю до книг. 


Ярослав — мудрий політик, видатний державний діяч, талановитий полководець, будівничий української землі, уславлений у віках Великий київський князь.

вторник, 4 ноября 2014 г.

Фінікія та Ізраїльсько- Іудейське царство.Тема третя.

Давня легенда розповідає, що один спритний лісоруб опинився у складному становищі: з одного боку палав ліс, з іншого — шуміло море. Тоді лісоруб обтесав стовбур великого кедра й поплив на ньому в море. Батьківщиною легенди, найімовірніше, є давня Фінікія. 

Ця країна розташована на північному заході від Вавилона, на східному березі Середземного моря. Вузькою смугою вона простяглася між морем і високими Ліванськими горами, які поросли густим кедровим лісом.

Більше чотирьох тисяч років тому  тут оселилися племена, які пізніше давні греки назвали фінікійцями, а їхню країну – Фінікією.
Місце розташування Фінікії було надзвичайно зручним, оскільки тут сходилися караванні та морські торгові шляхи із Дворіччя, Єгипту, Греції та інших країн.

Відео розповідає про розташування Фінікії, заняття, життя та досягнення фінікійців, знайомить учнів з новими поняттями по всесвітній історії.

Ізраїльсько_Іудейське царство.


На південь від Фінікії, між річкою Йордан і східним берегом Середземного моря, розташована давня країна Палестина.