четверг, 27 ноября 2014 г.

Опис досвіду (частина І)


Опис досвіду «Педагогічний супровід  формування інтелектуальних здібностей учнів при вивченні  історії та правознавства. Використання інформаційно - комунікаційних технологій на уроках історії» учителя історії  та правознавства Української гімназії Димитровської міської ради Переходової Олени Іванівни.Моє кредо :

 „Любити свою родину, життя. Сподіватися на краще. Вірити, що все минає; в успіх свій і своїх близьких; що моя праця не минає безплідно. ”

Метою опису досвіду роботи є висвітлення шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів,формування їх інтелектуальних здібностей під час вивчення історії. Велику роль у цьому процесі відіграє використання ІКТ.1. Актуальність теми

Сьогодні в нашій країні спостерігається модернізація освіти. Згідно сучасної державної освітньої політики основними результатами діяльності загальноосвітніх закладів є не самі по собі знання, уміння та навички, а набір «ключових компетентностей».
Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, так як основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.


У  наш час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Особливо це сильно діє на дитину,яка з великим задоволенням подивиться телевізор,ніж прочитає книгу.Отже, дуже важливо організувати процес навчання так,щоб дитина активно,з інтересом і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. 


Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання і сучасних інформаційних технологій, насамперед – комп’ютерних . 

Використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним,строго диференційованим і індивідуальним.Візуалізація історичних процесів, представлена на комп'ютері, допомагає учням краще засвоїти та запам'ятати навчальний матеріал. 


Застосування ІКТ в навчанні дозволяє керувати пізнавальною діяльністю учнів. Інтерактивний метод при цьому дає можливість враховувати індивідуальні темпи засвоєння знань і умінь, рівень складності, інтереси учнів.

2. Теоретичне обгрунтування темиУ другій половині ХХ століття почався перехід до інформаційного 
суспільства.Внаслідок винайдення комп’ютера--універсального та надзвичайно ефективного інструмента для обробки інформації, кількість її,накопиченої людством за свою історію,почала зростати великими темпами.Людство зіткнеться з ситуацією, коли людині для повноцінної роботи вже не достатньо буде фактичних знань, умінь та навичок, отриманих під час навчання. Кожні десять років вони ставатимуть не актуальними у зв’язку з оновленням наукових поглядів та зміною технологій. Тому сучасна школа повинна сприяти формуванню життєвих компетентностей учнів. 


Інформаційно-комунікаційні технології або ІКТ-технології, пов'язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації. Цей широко вживаний термін включає в себе всі технології, що використовуються для спілкування та роботи з інформацією.На сьогоднішній день багато педагогів займаються вивченням питання 
використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроці. Російський вчений Селевко Г.К. звертає увагу на те, які програмні засоби доцільно використовувати під час виконання комп’ютерних завдань. Українські педагоги Баханов К.О. та Мокрогруз О.П. дають рекомендації щодо використанню ІКТ на різних етапах організації уроку. 

Вони вважають, що використання ІКТ має такі переваги: 

-- індивідуалізація навчання; 
-- інтенсифікація самостійної роботи учнів; 
-- зростання обсягу виконаних на уроці завдань; 
-- розширення інформаційних потоків при використанні Internet; 
--підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту ; 
-- комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем 
отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви, розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає в дітей емоційний підйом, навіть  учні з низьким та середнім рівнем навчальних досягнень охоче працюють з комп'ютером, краще засвоюють матеріал.

І це дійсно так. Із власного досвіду хочу підкреслити, що використання комп'ютера на уроках дає можливість:

--підвищувати рівень використання     наочності на уроці; 
--підвищувати продуктивність праці,   яка націлена на розвиток творчості 
  та пізнавальної активності учнів; 
--підвищувати інтерес до матеріалу,      що вивчається;  
--індивідуалізувати та    диференціювати процес навчання з  обдарованими дітьми


На особистому досвіді я переконалася, що використання мультимедійних уроків дозволяє: 

-- компенсувати недоліки підручника або його відсутність; 

-- посилити мотивацію; 
-- урізноманітнити наочність; 
-- урізноманітнити джерела інформації; 
-- вводити додаткову інформацію; 
-- надати більш чітку систему необхідному для вивчення матеріалу;
-- організувати різнорівневі навчання ;
-- організувати багаторівневе закріплення вивченого матеріалу


Великі переваги застосування комп’ютера існують і для учнів , які можуть :
1) включитися в роботу на трьох рівнях сприйняття інформації:
- візуальний (відеоматеріали);
- аудіальний (аудіоматеріали);
- тактильний (письмовий), що дозволяє глибше засвоїти, зрозуміти досліджуваний матеріал. Наприклад, учневі надається можливість зустрітися з історичними особистостями, познайомитися з господарством, побутом, звичаями, традиціями народів найдавніших цивілізацій і ін. ;
2) навчитися працювати з комп'ютером у складі навчальної групи (хтось знайде матеріал в Інтернеті, хтось опрацює його і складе презентацію, хтось підкаже, як краще оформити слайди і т. д.) і виступати на уроці з захистом результатів своєї  роботи ;
3) включитися в процес дослідження певної історичної проблеми (при пошуку інформації для створення презентації), вчитися вибудовувати свій шлях при вирішенні цієї проблеми, знаходити і оформляти результати своєї роботи, виступати перед аудиторією з доповіддю, відстоювати свою думку - це і є навчальна діяльність, коли учень оволодіває не тільки знаннями, а й способами їх придбання і демонстрації ;
4) підвищити пізнавальну мотивацію - не бути пасивним об'єктом впливу, а самому активно брати участь у процесі навчання.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.