четверг, 27 ноября 2014 г.

Використання ІКТ на уроках історії ( з досвіду роботи ).


Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає й галузі освіти. У зв'язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. 

Ефективний сучасний урок – це мультимедійний урок, урок з використанням інформаційних комп’ютерних технологій.


Мультимедійні  технології:
-- підвищують продуктивність уроку; 
-- дають змогу більше використовувати наочність, різні форми праці ;
-- дозволяють учителю свою розповідь доповнити відео, ілюстраціями,  
    пожвавити урок;
-- дозволяють логічно побудувати урок, акцентувати увагу учнів на                     головному  матеріалі, використовуючи при цьому різноманітну наочність;
-- матеріал краще сприймається учнями, зростає їх зацікавленість;
 -- відбувається індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей 
    шляхом залучення учнів до створення уроків, проектів, презентацій;
-- скорочуються види роботи, що стомлюють учня;
-- використовуються різні аудіовізуальні засоби (музика, графіка, анімація) 
    з метою підвищення активності дітей; 
-- уможливлюється динамічне подання матеріалу ;
-- забезпечуються умови для формування самооцінки учня.

Медичні та психологічні дослідження в галузі сприйняття та оброблення інформації доводять, що 83% всієї інформації ми отримуємо за допомогою зорових органів,11% - слухових, 3,5% - за допомогою запахів, 1,5% - тактильних рецепторів.
Я, ознайомившись із дослідженнями , на уроках використовую різні види подання інформації.  Допомагають мені це здійснити уроки з використанням ІКТ.


Мною розроблені презентації з історії України та всесвітньої історії для учнів 7 класу – своєрідний мультимедійний посібник.

Пропоную колегам ознайомитися з  розробками уроків у вигляді презентацій до першої теми з історії України 7 класу.

Дивись   тут.

У цьому році я вирішила спробувати новий вид роботи – дистанційну освіту за допомогою мережі Інтернет.

У 2014 р.  для розвитку вміння самостійно працювати з різними джерелами інформації ( підручник, матеріал блога) мною був створений блог "Изучаем историю с Еленой Переходовой".

На блозі я виставляю додатковий матеріал за темами, які вивчаються. Учні на уроці отримують завдання ,які вони повинні виконати вдома, опрацювавши матеріал підручника ( обов'язково) і матеріал блога (додатково). Це дозволяє, по-перше, розвивати вміння самостійно працювати з різними джерелами інформації -- текстом, картами, малюнками, відео,схемами самостійно ; по-друге, на уроці більше часу відводиться для закріплення матеріалу, його відпрацювання; по-третє, можна приділити увагу складним проблемним питанням та розглянути їх.

Крім того, використання роботи з блогом  дозволяє учням відпрацьовувати матеріал у разі відсутності на уроці, при повторенні теми, у будь - який час можна звернутися до потрібного матеріалу теми та повторити.

Приклад роботи з матеріалом блога :

Тема. Київська Русь за часів князя  Ярослава  Мудрого. ( 7 клас )
Завдання : ( дається на уроці )
-- Самостійно опрацювати параграф 8 та матеріал блога ( 2 статті )
-- Виписати та вивчити:
-- ім’я – Ярослав ( коротко );
-- досягнення внутрішньої політики;
-- досягнення зовнішньої політики;
-- «Руська Правда» -- що це, зміст, значення;
-- факти розбудови Києва;
-- дати : 1019—1054 рр.,1019р., 1024 р., 1026 р. .1036 р., 1037 р.,
    1051 р.;
-- значення діяльності;
-- заповіт Ярослава Мудрого;
-- Анна Ярославна , Іларіон;
-- поняття – закон, правові норми, митрополія, митрополіт,
   автокефальна, єпископ.

Матеріал блога до цієї теми -- 
частина І --  дивись     тут
частина ІІ --  дивись   тут 

Матеріал на блозі виставляю з урахуванням майбутньої підготовки до ЗНО. Крім учнів 7-х класів, цим матеріалом можуть скористатися і учні 11-х класів при підготовці до ЗНО.
Даю учням і творче завданнянаписати характеристику Ярослава Мудрого за пам’яткою --  дивись   тут .

Характеристику князя Ярослава Мудрого учні пишуть за бажанням.

Крім статей, я почала для 6 класу створювати узагальнююче відео, яке допомагає учням краще запам’ятовувати поняття, імена діячів, дати до відповідної теми. 

Відео виставляю на перший урок теми, яка вивчається .

Наприклад, «Життя людей за первісних часів. Тема перша»

Приклад узагальнюючого відео дивись   тут.
Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.