вторник, 31 марта 2015 г.

Утворення та зміцнення Московської держави. Дмитрій Донськой і Куликовська битва. Тема четверта.

У XIV ст. головною подією політичної історії Північно-Східної Русі стало об’єднання земель навколо Москви. 
Згідно із заповітом Олександра Невського, його молодший син Данило отримав у володіння маленьке удільне Московське князівство. Данило поставив за мету розширити кордони своїх володінь і розпочав збирання навколо Москви руських земель. Він став родоначальником династії московських князів.


Процес об’єднання руських земель розпочав молодший син Олександра Невського – Данило, а закінчив Іван ІІІ.Причини об’єднання земель навколо Москви-- Москва розташовувалася в районі, придатному для землеробства,                 скотарства та промислів, на важливих річкових торгових шляхах
-- вона була віддалена від околиць, які зазнавали спустошення з боку 
   монгольських завойовників 
-- тисячі  селян і ремісників покидали розорені ординцями області                    і знаходили захисток у Московському князівстві. Вони освоювали нові            землі, засновували численні поселення
-- енергійність і спритність московських князів, які зуміли  скористатися           вигодами свого становища

Продовжив політику батька по розширенняю території Московського князівства Іван І, або Іван Калита.


Іван Данилович Калита (1288—1340 рр.) —син московського князя Данила Олександровича, онук Олександра Невського.
Прозваний Калитою («калита» — кошіль для грошей) за своє багатство. Головним напрямком його правління було зміцнення провідної ролі Великого князівства Московського серед сусідніх князівств, а також подальше розширення його території. Частину земель він купував, а на частину земель отримав ярлики на правління від Орди. Виявив себе жорстоким, вправним, наполегливим правителем. Спираючись на підтримку ординців зумів послабити свого основного супротивника — Велике князівство Тверське. Зміцненню авторитету Івана Даниловича саме як московського князя сприяло перенесення на початку його правління (1325) резиденції митрополита Київського і всія Русі Петра Ратенського з Владимира на Клязьмі  до Москви. Упорядковував норми феодального права, податкову систему, сприяв розвиткові торгівлі. Розбудовував Москву.
На середину XIV ст. московські князі мали достатньо сил і авторитету, щоб очолити загальноруський виступ проти Орди. 

Сама Орда  внаслідок  міжусобиць  дедалі  слабшала, але для перемоги над нею необхідно було за всяку ціну досягти єднання Русі.  Це вдалося зробити онукові Івана Калити -  великому князю Дмитрію Івановичу (1359-1389).


Дмитро Донський (1359—1389 рр. ) – московський князь , онук Івана Калити. Продовжував політику об’єднання руських земель навколо Москви. Прагнув вийти від залежності Золотої Орди. Велику роль в цьому відіграла битва з ординцями на Куліковом полі.
Масштабна битва з військами Золотої Орди відбулася 8 вересня 1380 на Куликовому полі (при впадінні р. Непрядва в Дон). У ній перемогу над ординцями татарського темника Мамая  здобуло військо Дмитрія, прозваного за це Донським. За його князювання Московське князівство перестало сплачувати данину Орді. За його правління у 1367 році був побудований перший кам’яний кремль  в Москві.Друга  половина  XIV ст.  -   руські князі  почали  злагоджено виступати проти монголів :  
-- 1378 р. -  військові сили Московського та Рязанського князівств  завдали       першої військової поразки монголам
8 вересня  1380 р. — Куликовська битва між об’єднаним  військом Московського,Ростовського, Ярославського  князівств та монголами. Перемога руського війська. Куликовська битва мала велике міжнародне значення, прискорила звільнення російських земель від поневолення, однак перемога не привела до ліквідації золотоординського панування.
Друга  половина  XIV - перша  половина XV ст. -  Московське князівство об’єдналося  із  Нижегородським  князівством, новгородськими володіннями, Муромським князівством, Мещерською землею на р. Оці та іншими.

Середина  XV  ст. —  Великий  московський  князь  Іван III (1462  -   1505рр.) розширив  свої  володіння  підкупом,  насильством, династичними  шлюбами. 

Іван ІІІ (1462-1505 рр.) – московський князь. Головною заслугою правління Івана III стало підкорення нових земель навколо Москви.
За його правління  завершилося об’єднання земель  Північно-Східної  Русі навколо Москви. За час правління Івана III територія Московського князівства збільшилася в п'ять разів. При ньому був прийнятий «Судебник» — збірка законів держави та проведений ряд реформ, що були основою помісної системи землеволодіння.
До Москви були приєднані Ярославське і Ростовське князівства, Новгородська республіка, Тверське князівство, частина Польсько-Литовського князівства, Перм Велика.У період панування Івана III було покінчено з ярмом Золотої Орди.
1480  р. -  «стояння  на  річці  Угрі»  російських  і  монгольських військ.  Монголи  відступили.  Подія  поклала  край монгольському ярму.

На сході Європи з'явилася нова, могутня і незалежна держава - Московське князівство..За чотири десятки років під керівництвом Івана III країна зробила небачений стрибок у своєму розвитку. Тому народ дав Івану Третій прізвисько Великий.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.